0 av 0 för ""

Duveds skola

Duveds skola

Kund
Treeab Bygg AB och Årehus AB
Färdigställt
2022
Kompetens
Arkitektur, Installation, VVS, akustiker, tillgänglighet, byggkonstruktion (hållbara byggnader)
Plats
Duved Åre Kommun
Ansvarig arkitekt
Eva A Suneson i samarbete med hållbarhetskoordinator och byggnadsingenjör Linda Hurtigh
Team
Kajsa Åström, Sara Steging, Ulrika Kernen, Kristina Lundin mfl

Skola för alla i fantastisk miljö

Om- och utbyggnationen av Duveds skola i utformning av Swecos arkitekter invigdes hösten 2022. Med utbyggnaden ökar skolan sin kapacitet till 800 elever istället för tidigare 400. ”Skolan i byn” signalerar en ny tid för Duved med fokus på hållbarhet, medborgarinflytande, god bebyggd miljö och arkitektur.

Duved ska bli en förebild

Om- och utbyggnationen av Duveds skola är ett projekt inom ramen för Duvedmodellen, en satsning på landsbygden genom innovation. Målet är att Duved ska bli en förebild för framtidens hållbara livsmiljöer. Med den nya utbyggnaden har 800 elever i årkurs 1 till 9 samt två förskoleklasser sin hemvist i Duveds skola. Skolan kan även användas till andra saker på kvällstid, som cirklar i Folkbiblioteket inhyst i skolan och sammankomster i skolans matsalar för upp till 200 personer.

Trä viktig del av utformningen

Den ursprungliga skolan är från 1920-talet och byggdes om på 90-talet. En del av skolan har kunnat sparas och har nu byggts om och ut. Granne är en grandios träkyrka från 1894 vilket speglat gestaltningen vid ombyggnationen, vars nya delar mestadels utformats i trä, i ett modernt uttryck. Valet av trä är en viktig aspekt och finns i såväl byggnaden som i sittplatser, småhus och redskap på skolgården. Plan två till fyra i den nya tillbyggnaden är till stora delar byggd med trä i både stomme och stora delar av ytskikten. Plan ett är en sluttningsvåning och har därför en bärande konstruktion av betong och stål. Hela skolbyggnadens fasad är klädd i träpanel i olika dimensioner. Den vackra omgivningen kommer eleverna till del genom siktlinjer mot bland annat kyrkan och Åreskutan.

Zoner och konstverk i utemiljön

Utemiljön består av olika zoner för att hämta och lämna, främja den fria leken och skapa trygghet för de olika årskurserna.  Ett större konstverk skapat av Jakob Simonson lockar till rörelse och möten året runt – en bit kulligt landskap med inspiration från fjället, skogen och pister. Mellan kullarna placeras fyra strukturer av trä att titta igenom, sitta på och leka i. Kullarna sås med ängsfrö och slås en gång varje sommar för att främja pollinering och insekter. Inomhus har konstnären Idun Baltzersen skapat infärgade träsnitt med motiv av stora figurer som ska relatera till elever i olika åldrar, där materialet trä samspelar med byggnaden.

Hållbarhet

Genom workshopen Kickstart hållbarhet skapades delaktighet i projektet för bland andra lärare och elever, vilket ledde till tre utpekade globala mål att ta med i arbetet med den nya skolan. Hållbar energi för alla, hållbar konsumtion och produktion samt hälsa och välbefinnande. Certifieringen Miljöbyggnad SILVER har styrt projekteringen och arbetet med byggnaden till hårdare krav än vad lagkraven säger. En livscykelanalys (LCA) på betong- och trästomme gjordes i tidigt skede för att se skillnaderna mellan dessa två olika byggsystem vilket underbyggde beslutet att bygga med trästomme. Trädelen är en mix mellan KL-trä och mer klassisk limträstomme. Genom att använda trä minskas CO2-avtrycket i hela byggnaden jämfört med betong.

En skola för alla

Duveds nya skola är en skola för alla. Genom hela projekteringen av skolan har fokus lagts på bra ljud, luft och ljus med extra hänsyn till barn med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Viktigt har varit att skapa en lugn och trygg miljö utan störande intryck genom bland annat färgsättning, akustik och ljussättning.

Foto: Tim Meier

Duveds skola
Duveds skola
Duveds skola
Duveds skola
Duveds skola
Duveds skola
Duveds skola
Duveds skola
Duveds skola