0 av 0 för ""

Entré Engelska skolan

Engelska skolan, Södertälje

Uppdrag
Renovering och ombyggnad av skola
Kund
Engelska skolan/In3prenör. Slutkund: Hemfosa
Färdigställt
2017
Kompetens
Arkitektur
Plats
Södertälje
Ansvarig arkitekt
Per Ahnborg

Skola i Södertälje med nygammal skrud

Fastighetsbolaget Hemfosa köpte delar av Brunnsängskolan i Södertälje och har renoverat och byggt om den. Med hjälp av Swecos arkitekter har resultatet blivit en skola anpassad för att på bästa sätt ta hand om de ca 400 elever mellan åk 4-9 som får nöjet att spendera sin studietid där.

Skola med karaktärsdrag från förr

Byggnaden är nu upprustad och har fått ny skrud och tillbyggnad med hjälp av Swecos arkitekter. En av de viktigaste utmaningarna var att behålla den gamla byggnadens prägel. Arkitekternas arbetssätt anpassades därför för att skapa en upprustad skolbyggnad med samma karaktärsdrag som tidigare. För att lyckas med detta granskades och samordnades nya installationer med fokus på den gamla byggnaden. I samarbete med inredningsarkitekter togs ett färgsättningskoncept fram, ett konceptet som fungerar i harmoni med byggnadens historia och karaktär.

Flera tillbyggnader i etapper

Den ursprungliga byggnaden är från 1953 och är tidigare tillbyggd 1965, 1981, 1993 och 1997. Då huset är tillbyggt i flera omgångar fanns bristfälligt underlag. En komplex samordning av installationer gjordes, då helt olika stomsystem från ombyggnaderna från de olika tiderna låg som grund.

Projektet blev 2018 nominerat till Årets renovering hos Södertälje kommun.

Visualisering: Walk in the room

Engelska skolan