0 av 0 för ""

Ett system för elfordon

Uppdrag

Analys av vilka anpassningar som behöver göras för att elnäten inte ska bli en begränsande faktor när fordonsflottan elektrifieras.

Kund

Energiforsk

Status

Pågående

Kompetens

Energimarknadsanalys, Energisystemanalys

Samarbete för att nå en elektrifierad fordonsflotta

En storskalig elektrifiering av fordonsflottan är avgörande för att nå Sveriges klimatmål. Det ställer höga krav på elsystemet ur ett lokalt, regionalt och nationellt perspektiv. Projektet ”Ett system för elfordon” är ett samarbete mellan Sweco, Energiforsk, Chalmers, Göteborgs universitet, Power Circle och Profu. I projektet undersöker man vilka anpassningar som behöver göras för att elnäten inte ska bli en begränsande faktor när fordonsflottan elektrifieras.

Projektet utgör också en plattform för aktiv dialog kring elektrifiering av fordonsflottan för samhällets olika aktörer – allt från energibolag till centrala och lokala myndigheter, fordonstillverkare, utrustningsleverantörer, fastighetsägare och politiker.

  • Projekt som det här skapar kunskap för samhället. Det är givande att få samarbeta med engagerade aktörer som alla vill lösa transportfrågan och arbeta för minskade utsläpp.

     

    Monika Topel, uppdragsledare och energimarknadskonsult

Prognoser och scenarier för elektrifierade elfordon

År 2030 kan alla bilar som säljs i Sverige vara rena elbilar. Men om inte förutsättningarna att ladda förbättras tillräckligt kan andelen stanna på 75 procent. Det som främst avgör hur hög andelen sålda nya elbilar blir är hur mycket den tillgängliga kapaciteten i elnäten kan utökas, hur väl utbyggd laddinfrastrukturen blir och vilka ekonomiska incitament som finns. Sweco och Power Circle har tillsammans tagit fram regionala och nationella prognoser för olika elfordons utveckling, hur många det finns nu och kommer att finnas framöver.

– Svenskarnas efterfrågan på elbilar har ökat kraftigt de senaste åren. Därför är det viktigt att möjligheten att ladda elbilar ökar snabbt, både publikt och hemma, så att trenden inte mattas av. Fokus i projektet är att elnätet inte ska bli ett hinder för elektrifieringen av transporter, säger Monika Topel, uppdragsledare och energimarknadskonsult på Sweco.

Prognosticerad andel laddbara bilar i fordonsflottan år 2030

50 %

laddbara bilar i Sverige

80 %

laddbara bilar i Stockholms län

31 %

laddbara bilar i Norrbotten

Kartläggning av dagens system

Elbilsfrågan involverar en mängd intressenter och laddpunkten är platsen där alla möts: kommuner, nätbolag, samhället och fordonsägare. I projektet ”Ett system för elfordon” har alla aktörer bjudits in för att bidra med input till projektet. En kartläggning har gjorts av hur dagens system ser ut när det gäller alltifrån elnät, elfordon och laddinfrastruktur till körmönster och beteenden.

– Det är ett komplext arbete eftersom det inte finns någon databas som visar all laddinfrastruktur. Vi har istället läst rapporter, gjort intervjuer med nätbolag och undersökt hur kommunerna jobbar. Laddningen av de eldrivna personbilarna registreras inte någonstans utan smyger sig in på nätet och elnätsbolagen märker det bara genom att förbrukningen går upp. När stora fordon för nationella transporter, som tunga lastbilar, behöver laddmöjligheter blir det däremot en logistikfråga och elnätsbolagen blir involverade, säger Darijan Jelica, energisystemanalytiker på Sweco.

Elbilsparkering

Konsekvensanalys och åtgärder

Chalmers tekniska högskola ansvarar för att tillämpa prognoserna och utreda vad som måste hända på elnätssidan. Åtgärderna kan handla om allt ifrån att förstärka nätet, ladda smart eller skapa flexibilitet. Därefter tar Sweco vid och gör kalkyler utifrån Chalmers arbetsmodell för att ta fram åtgärder och lösningsförslag.

– Det blir spännande att se vad som händer framöver. Alla vill ha en elektrifierad fordonsflotta, men mycket tid och resurser måste läggas ner på att förstärka nätet, hitta affärsmodeller och sätt att styra när laddningen ska ske. Det talas mycket om ”Vehicle-to-grid”, där elbilar också kan ge energi tillbaka till nätet för att jämna ut förbrukningen, men det är inte möjligt med den laddinfrastruktur som rullas ut idag. Förmodligen kommer vi att se en utveckling med flera generationer laddare, som så småningom blir snabbare och utrustade med Vehicle-to-grid, säger Darijan Jelica.