0 av 0 för ""

Eva Lisa Holtz arena

Eva Lisa Holtz arena

Uppdrag
Ny inomhusarena
Kund
Karlstad Kommun och ByggDialog
Färdigställt
2022
Kompetens
Arkitektur, hållbara byggnader
Plats
Karlstad
Ansvarig arkitekt
Lars Yngvesson
Team
Jack Lindgren, Ayman Tallaj, Sebastian Fors, Sofia Kourbetis, Hanna Håkansson, Johanna Hagman, David Engström, Patrik Sjökvist

Rekord från start för Karlstads nya inomhusarena

Den första i sitt slag med en stomme helt i trä. Eva Lisa Holtz arena är den tredje största i Europa och bygger på Sweco Architects gestaltningsidé ”Arenan i skogen”. I den toppmoderna anläggningen som innehåller både ytor för tävling och träning samt lokaler för möten, utbildningar och kontor, kommer morgondagens stjärnor skapas och många unga få uppleva idrottens glädje.

Materialet trä i centrum

Det nya arenaområdet ligger i kanten av I2-skogen i Karlstad, ett naturnära läge som Swecos arkitekter tagit fasta på i utformningen av inomhusarenan genom gestaltningsidén ”Arenan i skogen” där materialet trä står i centrum. Träfasaderna är av Thermowood, vilket innebär att de är värmebehandlade så att träet får möjlighet att åldras till en naturligt grå kulör. Träet återkommer inomhus men där med en vitpigmentering för att klara brandsäkerhetskraven. Ofta används mycket stål när arenor byggs medan korslimmat trä är det som huvudsakligen använts här, både i bjälklag, innerväggar, räcken, läktare och trappor. Ett massivt träräcke täcker av bjälklagskanten och avslutas med en glasskiva på det övre planet av inomhusarenan. Genom att bygga i trä istället för stål har 213 ton koldioxid sparats.

Fokus på funktion

En utmaning med att utforma idrottsanläggningar är det stora fokuset på de funktioner som idrotten kräver. Alla mått, som exempelvis löparbanornas kurvor, måste bli exakt rätt och man behöver ta hänsyn till aspekter som siktlinjer och kameraplatser så att publiken kan ta del av allt som händer.

En balans mellan funktion och estetik ger en harmonisk helhet som bidrar till den upplevelse av en varm och aktiv miljö som genomsyrar arenan. Färgsättning i kombination med träinramningen skapar en välkomnande känsla för både aktiva och publik. För att hitta rätt kulör till sportgolvet i inomhusarenan har en rad olika förslag varit uppe för diskussion. Till slut valdes en röd ton som ger rummet värme och energi.

Arenan med namn efter 1700-talskrögaren som kallades för ”Sola i Karlstad” på grund av sitt glada humör, rymmer 1700 personer och är byggd och förberedd för hållbarhetscertifieringen miljöbyggnad silver.

Vill du se hur det ser ut i den nya arenan? Ta en digital rundtur här.

Foto: Felix Gerlach.

löparbanor inomhus
trappa i trä
trädetaljer Eva Lisa Holtz arena
läktare i trä
trappa i trä Eva Lisa Holtz arena
räcke i trappa
Löparbana inomhus
Löpare Eva Lisa Holtz arena
inomhus arena i trä Eva Lisa Holtz arena
Eva Lisa Holtz arena fasad
Entré Eva Lisa Holtz arena