0 av 0 för ""

Facebook serverhallar

Uppdrag

Ansvara för projektledning av byggnation, installationer och kvalitet för nybyggda serverhallar.

Kund

Joint venture mellan NCC och två amerikanska byggbolag samt deluppdrag för Bravida.

Status

Färdigställt

Kompetens

Projektledning, arkitektur, konstruktion- och installationskonsulter.

Plats

Luleå

Nybyggt datacentrum med hög energiprestanda

Swecos projektledare och installationskonsulter har ansvarat för projektledning av byggnation, installationer och kvalitet i Facebooks serverhallar i Luleå.

Nybyggt datacentrum med prefabricerade moduler från USA, Kroatien och Polen. Genom att använda prefabricerade moduler gick det mycket snabbare att färdigställa serverhallen, jämfört med tidigare då man platsbyggt allt. För Swecos projektledning innebar uppdraget projektledning för stora delar av byggnationen inklusive driftsättning. För Swecos installationskonsulter innebar uppdraget att projektleda installationerna för kyla, rör, styr och ventilation.

Uppdraget innebar även att se till så att samtliga installationer blev genomförda på korrekt sätt samt att modulerna anpassades efter svensk standard. Att bygga med prefabricerade moduler kortade ledtiderna och gav sänkta kostnader jämfört med traditionell byggteknik.

Gynnsamt klimat för serverhallar

Att man väljer att placera verksamheter, likt datahallar, så långt norrut beror dels på att det är kallt och det krävs då mindre energi för att kyla systemen, dels på den goda energitillgången. Dessutom är all energi märkt som grön då den kommer från vattnet. Facebooks serverhallar är miljöcertifierade enligt LEED.

Tillsammans med kunden och Facebook har Sweco även utvecklat ett koncept för de två första datahallarna som byggdes i Luleå. Konceptet innebär att prestandan på kylmodulerna och ventilationen är bättre och mer effektiv vilket medför att mer energi sparas.

Serverhallar

Foto: EFN Ekonomikanalen