0 av 0 för ""

Falu lasarett

Falu lasarett

Uppdrag
Om- och nybyggnad av sjukhus med högsta miljöklassning
Kund
Landstingsfastigheter Dalarna
Färdigställt
2013
Kompetens
Arkitektur, vård
Plats
Falun
Ansvarig arkitekt
Ann-Birgitt Andersson

Om- och nybyggnad av sjukhus med högsta miljöklassning

Uppdraget, som arkitekter på Sweco har varit delaktiga i, har inneburit en om- och nybyggnad av sjukhuset i Falun och projektet har strävat efter att få högsta miljöklassningen enligt systemet Miljöbyggnad. De nya delarna innefattar kirurgi, kvinnoklinik, akutvård och barnklinik.

Vision – vårdbyggnaderna ska möta framtidens krav på sjukvård

Projektets vision är att de nya vårdbyggnaderna ska möta framtidens krav på sjukvård, genom effektiva vårdflöden, ökat fokus på patienten och en högre patientsäkerhet. Genom större patientfokus ska patienten känna sig trygg, informerad och delaktig. Samtliga patienter får dessutom egna rum med tillhörande hygienutrymme, vilket ska höja patientens integritet och trygghetskänsla, genom minskad risk för smittspridning. Rummen erbjuder även plats för anhöriga.

Patientnära vård

Vårdpersonalen arbetar i team med ansvar över en mindre grupp patienter, enligt modellen patientnära vård. Mottagning, dagvård och vårdavdelning är placerade i anslutning till varandra och möjliggör på så sätt ett tätare samarbete mellan enheterna och utbyte av kunskap.

Vacker och upplevelserik miljö

Målet för arkitekturen har varit att skapa en vacker och upplevelserik miljö för patienter och personal, både interiört och exteriört. Genom ljusa rum med konstutsmyckningar och utsikt mot staden och innergårdar ska personalens och patienternas hälsa stimuleras. Miljön ska även uppfylla patienternas behov av dagsljus, trygghet och social kontakt.

Dahlska huset, en av byggnaderna på sjukhusområdet  har utsetts till Sveriges första vårdbyggnad som har miljöcertifierats med Guld enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad.