0 av 0 för ""

Coulmn block – This block is empty
Falu RC Bussterminal

Falu RC bussterminal

Uppdrag
Utformning av en ny bussterminal
Kund
Dalatrafik och Skanska
Färdigställt
2015
Kompetens
Arkitektur, Infrastruktur
Plats
Falun
Ansvarig arkitekt
Mathias Ahlgren
Ansvarig landskapsarkitekt
Andreas Hansson
Handläggande ingenjör
Ola Staffansson
Trafikutformning
Claes R Janson

Falu RC Bussterminal – en viktig del i Faluns utveckling mot ett hållbart resande

På uppdrag av Dalatrafik har Swecos arkitekter i Falun utformat stadens nya bussterminal. Byggnaden är en viktig del i Faluns utveckling och syftar till att underlätta och stimulera invånarna till ett mer hållbart sätt att resa.

En ny knutpunkt för kollektivtrafiken

Bussterminalen kommer utgöra navet för kollektivtrafiken då den kopplar samman spår- och busstrafik i Falun samt skapar en länk mellan stadskärnan och resecentret. Den nya bussterminalen är en viktig del i hela omvandlingen av Faluns södra centrum och stadens resecentrum och man ska underlätta för ett mer hållbart resande. Byggnaden ger plats för tio bussar, en butik samt personalutrymme.

Världsarv har spelat stor roll i gestaltningen

Byggnaden är utformad som en långsträckt båge med flera gater och den nya huvudentrén binder samman terminalen med det gamla stationshuset. Att Falun är ett världsarv har också spelat en stor roll i gestaltandet, genom motiv av andra kända världsarv, i grafisk vit betong vid varje gate, ett falurött ribbtak och sträckmetall i koppar. För att bussterminalen ska hålla över tid har man använt sig av betong, stora glaspartier, kalkstensgolv, snickerier och gater i ek.

Sweco har arbetat med omvandlingen av södra centrum och resecentrum i cirka tio år där bussterminalen är en viktig del.

Foto: Tim Meier

Coulmn block – This block is empty
Tak på Falu RC Bussterminal
Konst på Falu RC Bussterminal
Väntterminal på Falu RC Bussterminal
Fasta bord och stolar på Falu RC Bussterminal
Människor i rusning på Falu RC Bussterminal
Bänktdeltajer på Falu RC Bussterminal
Materialdetaljer på Falu RC Bussterminal
Cykelparkering utanför Falu RC Bussterminal
Bussparkering vid Falu RC Bussterminal
Falu RC Bussterminal
Content blocks – This block is empty