0 av 0 för ""

Finnslätten Västerås

Finnslätten

Uppdrag
Planprogram
Kund
Kungsleden i samarbete med Västerås Kommun
Status
Pågående
Kompetens
Arkitektur, stadsbyggnad
Plats
Västerås
Ansvarig arkitekt
Johannes Tovatt
Program
Tomt ca 240 Ha, kontor, forskning, utbildning, bostäder mm.

Finnslätten – en hållbar struktur som bejakar den gående

Visionen för utvecklingen av ett stadscampus på Finnslätten är resultatet av ett samarbete mellan bland annat Västerås kommun och Kungsleden. Målet var att skapa en attraktiv mötesplats kring framtidens teknik där forskning, utveckling och produktion samverkar för att möta samhällets utmaningar. Finnslätten ligger i utkanten av Västerås stadsstruktur, strategiskt intill järnväg och trafikleder med god tillgång på el. Idag är området ett utpräglat industriområde med bilen i fokus där nya initiativ och investeringar redan har satt igång ett förändringsarbete. Med en gemensam vision skapas förutsättningar att ta till vara på utvecklingsmöjligheterna och skapa en hållbar struktur som även bejakar den gående.

Områdets funktioner

Strukturen etablerar en sekvens av centrala stadsrum av parker, torg och gator kring vilket campuset initialt etableras och vilka formar kärnan för områdets gatuliv och persontäta funktioner. I utkanten av området med goda kopplingar, bibehålls och utvecklas storskaliga strukturer för produktion och logistik. Området binds samman av multifunktionella stadsrum med plats för grönska och dagvatten som kopplar vidare mot naturen i norr och öster. Ett mobilitetskoncept inklusive en intern shuttle-buss underlättar byten mellan färdmedel, stödjer hållbart resande och främjar låga hastigheter inom området.

En regional och internationell mötesplats

Inom området utreds ett stationsläge, etablering av universitetsfunktioner, en publik vinterträdgård m.m. Planering pågår för etablering, bland annat en skola, korttidsbostäder och utökad lokal service. Områdets storlek, strategiska läge och starka redan etablerade verksamheter är en unik potential att skapa en regional och internationell mötesplats för teknikutveckling.

Projektet är genomfört av Tovatt Architects and Planners som är en del av Sweco sedan 2019.

Bild: Walk the Room/Sweco.

Stadsplan för Finnslätten