0 av 0 för ""

Studie om framkomlighet för cyklister

Uppdrag

Framkomlighetsstudie i cykelnätet

Kund

Helsingfors stad

Status

Avslutat

Kompetens

Trafikplanering

Plats

Helsingfors

Studie om framkomlighet för cyklister i Helsingfors

På uppdrag av Helsingfors stad genomfördes en studie om framkomlighet för cyklister. Syftet med studien var att identifiera var det finns problem i framkomligheten samt identifiera olika typer av framkomlighetsstörningar för cyklister i Helsingfors. Resultatet av studien ger staden underlag för att fatta rätt prioriteringar om förbättringar i Helsingfors cykelnät.

Cyklistperspektiv med hjälp av GPS och kamera

Metoden som används i studien är utvecklad av Sweco och användes första gången av Sweco under 2009 i en framkomlighetsstudie för Stockholms stad. Under 2013 genomfördes en uppföljningsstudie med samma metod i Stockholm. Metoden innebär att cykeltrafiken studeras utifrån ett cyklistperspektiv med hjälp av GPS och kamera.

Under en vecka cyklade två av medarbetarna i projektet under tre dagar en sträcka på 50 mil med syfte att samla in data. Informationen ska ligga till grund för beslut om hur cykelvägarna i städerna kan förbättras.