0 av 0 för ""

Hållbarhet i fokus när Campus Solna moderniseras

Uppdrag

Modernisering och renovering av äldre byggnader

Kund

Akademiska Hus

Status

Pågående

Kompetens

Installation

Plats

Campus Solna, Stockholm

Foton: Akademiska Hus

När vetenskap möter innovation

Campus Solna som präglas av sin historiska miljö, med tegelbyggnader, är beläget i det nyutvecklade distriktet Hagastaden, och innefattar både Karolinska Institutets område i Solna och närliggande Tomteboda. Här finns inte bara KI, utan även diverse myndigheter, institut och verksamheter som har en anknytning till medicinsk utbildning och forskning. Totalt sett är det fler än 4 000 personer som forskar, arbetar och studerar inom detta campus.

I Campus Solna möts både vetenskap och innovation, så även när fastigheten Fysiologen ska moderniseras. Byggnaden, som genomgick en renovering på 80-talet, står inför en omfattande transformation med en tydlig målsättning att omvandlas till en modern och energieffektiv labb- och kontorsmiljö samtidigt som det kulturhistoriskt värdefulla området bevaras.

Swecos installationskonsulter har bidragit med kostnadsbedömning i förstudien och upprättande av system- och bygghandlingar. Gamla installationer, som har tjänat ut sin tid, ersätts med fräscha, energieffektiva lösningar vilket bidrar till minskad energiförbrukning och ökad livslängd på byggnadens olika komponenter.

Nyrenoverad ljus laboratoriemiljö men arbetsbänkar och svarta kontorsstolar

  • Det är kul och spännande att vara en del av ett projekt där alla strävar efter att tänka nytt och hjälpa varandra, dessutom tillsammans med en kund som är nyfiken på både digitala möjligheter och återbruk.

    – Göran Eidenberg, teknikansvarig el, Sweco

360° scanning för optimerad projektering

Projektet har präglats av en hög grad av digitalisering. Innan projekteringen startade så gjorde man en 360° skanning av byggnaderna vilket var till stor hjälp vid projekteringen. Scanningen skapade en detaljerad och exakt digital representation av byggnaden vilket kunde användas för att dokumentera befintliga förhållanden innan något arbete påbörjas. Scanningen avslöjade också potentiella kollisioner mellan ny design och befintliga strukturer, vilket möjliggjorde nödvändiga anpassningar i tidigt skede. Scanningen bidrog dessutom till en effektivare arbetsprocess genom att minska behovet av manuella mätningar och kontinuerliga besök på plats för att kontrollera mått och förhållanden.

Högt engagemang för återbruk

Projektet har också präglats av ett högt engagemang för återbruk. En återbruksinventeringen genomfördes i ett tidigt skede och genom en återbruksentreprenad kunde olika material tas tillvara för återbruk i ett senare skede. Några exempel är uppgraderingen av befintliga armaturer till LED-armaturer, där gamla armaturer fick ny livslängd genom att förses med modern, energieffektiv LED-teknologi. De nya ljuskällorna sparar inte bara energi och pengar utan ger också ett bättre ljus vilket bidrar till en förbättrad arbetsmiljö. Elrännor i korridorer återbrukades vilket också medförde återbruk av undertak (swingline). Även kabelstegar och merparten av fönsterbänkskanalerna återbrukades. I befintliga laboratorielokaler var KB-skenor och uttagsskenor installerade – även här kunde det mesta återbrukas.

Systematisk samordning

Akademiska Hus valde att göra ett pilotprojekt i Revit för merparten av disciplinerna, något som överensstämmer väl med Swecos sätt att samordna sig mellan discipliner. Utifrån Revit skapades samordningsfiler för regelbundna kollisionskontroller. Effekten blev en effektivare projekteringsprocess, bättre förståelse för samtliga delar av projektet och därmed också högre kvalitet.

Lyckat samarbete med transparent samverkan

Det nära samarbete mellan uppdragsgivaren Akademiska Hus och flertalet andra aktörer har varit en viktig framgångsfaktor. Den multidisciplinära arbetsgruppen har genomsyrats av tillit, transparens och god kommunikation.

Projektet i siffror

6700

kvm ombyggnadsarea

4

Våningar

3

Huskroppar

Visste du att…

  • I Campus Solna samverkar universitet, forskningsinstitut och bioteknikföretag.
  • I Campus Solna finns Karolinska Institutet, ett av världens ledande medicinska universitet, som är känt för sin forskning och utbildning inom biomedicin.
  • Designen och planeringen av Campus Solna har ett starkt fokus på hållbarhet och miljö, med gröna ytor och moderna byggnader som är byggda för att minska energianvändning och koldioxidutsläpp.

 

Ljus kontorslandskap med beige soffor och gult konstverk på väggen