0 av 0 för ""

Gamlestadens resecentrum i skyming

Gamlestaden resecentrum

Uppdrag
Ett attraktivt resecentrum med många funktioner
Kund
Västtrafik, Serneke
Färdigställt
2018
Plats
Göteborg
Kompetens
Arkitektur, landskapsarkitektur, markprojektering, ljusdesign
Ansvarig arkitekt
Pekka Leppänen

Gamlestadens resecentrum, nytt landmärke med ikoniska byggnader

Historien lämnar sina spår och som arkitekt skapar du nya. Där Gamlestadens resecentrum idag ligger fanns det under lång tid en kiosk som serverat varmkorv till förbipasserande i alla väder. Korvkiosken var en mötespunkt för människorna i området och idén om att behålla platsens som just mötesplats fanns kvar när resecentrumet utformades. 2018 invigdes resecentrumet som nu är en viktig nod, mötesplats och som utgör en entré till de nordöstra stadsdelarna i Göteborg.

En viktig nod som skapar trygghet

Projektet är ett av de största stadsutvecklingsprojekten i Göteborg sedan 1960-talet. Platsen är en viktig knutpunkt för tåg-, spårvagns- och busstrafik. Uppdraget har handlat om att skapa trygghet och ett rikt liv, snarare än vackra byggnader. Visionen har varit att byggnaderna ska verka i ett intressant samspel med sin historiska omgivning samt upplevas som en integrerad del i stadslivet. Byggnaderna ska uppfattas som generösa, tillgängliga och ge intryck av framtid.

Med inspiration från den industriella epoken

Platsens historia har haft stor inverkan i gestaltningen. Samtidigt som inspiration är hämtad från den industriella epoken har arkitekturen fått en modern prägel. Hållbarhet har varit centralt i processen genom materialval och energisnåla lösningar. Byggnaderna bildar en sammanhållen variation och intressant samspel genom material och skala. Den störres screentryckta fasad med sin enkelhet blir en kontrast mot det lilla husets fasad av corteen-lameller. Byggnadernas karaktär förändras från dag till natt.

Foto: Felix Gerlach.

bild på skymning i gamlestadens resecentrum
kvällsbild på gamlestadens resecentrum
Bild på fasad
Bild-pa-tre-byggnader-i-Gamlestaden.j
bild på hörn av byggnad
bild på byggnad i gamlestaden
bild på fasad i göteborg
bild på en byggnad i gamlestaden
bild tagen underifrån på fasad
bild på två byggnader i gamlestaden