0 av 0 för ""

Gasverkstorget

Gasverkstorget

Uppdrag
Gasverkstorget
Kund
Stockholm stad
Färdigställt
2021
Kompetens
Landskapsarkitekter, ljusdesign, byggnadsingenjör, installation el
Plats
Stockholm
Ansvarig arkitekt
Staffan Sundström

Från ett övergivet industriområde till ett centrum för kultur, umgänge och service

Under mer än hundra år var det gasverket i Norra Djurgårdsstaden som levererade stadsgas för värme, ljus och matlagning till befolkningen runt om i Stockholm. Efter nedstängningen 2011 stod industriområdet övergivet – men med enorm potential. På mindre än ett decennium har området gått från att vara avspärrat för allmänheten till att snart vara ett lokalt centrum med rum för kultur, umgänge och service i den bevarade industriella miljön.

En konstnärlig tolkning av den tekniska infrastrukturen

I takt med att gasverksområdet har berikats med nybyggnationer av bostäder och offentliga lokaler uppstod behovet att uppdatera även den tekniska infrastrukturen i form av sopsug och högspänningsledningar. Tanken var ursprungligen varit att de skulle byggas in i en betongkulvert, men Sweco Architects såg en möjlighet till en mer flexibel och konstnärlig lösning som en väg att nå den höga standarden som projektledningen efterfrågat.

För att fånga upp den karga känslan från den omkringliggande naturen presenterades istället en lösning där ledningarna täcks av ett hölje i borstat stål likt en futuristisk skulptur, en modern tolkning av den råa och oregelbundna bergytan som inklädnaden möter. Den fasetterade stålytan reflekterar solljuset och skapar ett ljusspel under dagen vilket har bidragit till att skapa en plats med ett kulturellt värde och förmågan att attrahera besökare.

Lösningen med stålhöljet har även för syfte att underlätta för framtida kabelbyten: “Stålstrukturen i de övre delarna kan lätt demonteras så att man med kranbil kan byta ut delar av ledningar om behov av detta uppstår, det ger en ekonomisk hållbarhet på sikt” berättar Staffan Sundström, ansvarig landskapsarkitekt.

Precision med hjälp av parametrisk design

För att skapa det geometriska mönster som återfinns i stålhöljet använde sig arkitekterna av parametrisk design vilket innebär att de med matematisk precision kunnat arbeta sig fram till en väl avvägd gestaltning. För att variera upplevelsen skapas en annorlunda karaktär kvällstid genom att ledningsklädnaden belyses innanför den fasetterade ytan. Genom håligheter sipprar ljuset ut och ger en behaglig effekt som påminner den industri som en gång bedrevs där det finns en tanke bakom varje centimeter av väggens utformning – då den ligger i direkt anslutning till en nybyggd skola behövde håligheterna vara mindre längst ner så att inga nyfikna fingrar kan göra sig illa.

En nytänkande aktivitetspark

På det intilliggande torget dominerar istället det råa, rostiga stålet i form av en parkouranläggning, som tillsammans med tre streetbasketplaner utgör en början på en aktivitetspark som uppmuntrar såväl små som stora till fysisk aktivitet.

Utformningen av parkourparken genomfördes tillsammans med underkonsulten X2 Architects som själva är aktiva parkourutövare och har lång erfarenhet av liknande anläggningar. Deras expertis bidrog till utformning med  kraftiga stålbalkar i kombination med ett fallskydd av konstgräs. Målet var att skapa en flexibel anläggning samtidigt som den anpassats till områdets säregna karaktär. Swecos ljusplanerare bidrog med en integrerad belysning av redskapen. Dessutom fick de tre basketplanerna belysning i form av 10 meter höga strålkastarstolpar som ger ett varmt ljus på planerna. Innan området står klart kommer aktivitetsparken kompletteras med hängytor som kommit till som svar på önskemål från tjejer i en referensgrupp av ungdomar.

Vad som för tio år sedan var osynligt för allmänheten är nu en plats för lek och utveckling där moderna strukturer bryter av mot de röda tegelbyggnaderna i en unik miljö.

Foto: Sten Jansin.

Människa tränar på Gasverkstorget
Gasverkstorget Stockholm
närbild på Gasverkstorget
översiktsbild på Gasverkstorget
Människor på Gasverkstorget
drönarbild på Gasverkstorget
Ledningsinklädnad Gasverkstorget
Detaljbild på ledningsinklädnad
Bild på ledningsinklädnad
Ledningsinklädnad
Copy link
Powered by Social Snap