0 av 0 för ""

Gävle Sjukhus, Gävle

Uppdrag

Förstudie, programhandlingar och genomförandeplan för ett sjukhus som tillgodoser dagens höga krav på välkomnande miljöer, modern teknik och patientsäkerhet

Kund

Region Gävleborg

Kompetens

arkitektur, byggkonstruktion, installation, projektledning

Plats

Gävle

Status

Pågående

Framtidsbygget säkrar en modern sjukhusvård

Framtidsbygget är samlingsnamnet för en mängd om- och nybyggnationer av sjukhusen i Hudiksvall och Gävle. Det är en omfattande modernisering av sjukhusen om cirka 120 000 kvadratmeter och omfattar en byggnadsinvestering på över fem miljarder kronor.

Omfattande modernisering med flertalet om- och tillbyggnader

På Gävle sjukhus planeras bland annat en tillbyggnad av flera våningsplan av byggnaden där sjukhusets huvudentré ligger. En helt ny vårdbyggnad kommer också att byggas i ett centralt läge på sjukhusområdet. En av de äldsta byggnaderna på området kommer att rivas och ge plats åt den nya vårdbyggnaden. I ett senare skede kommer äldre vårdlokaler moderniseras och flertalet om- och tillbyggnationer kommer att ske. En utredning undersöker också möjligheten att flytta helikopterplattan för att förkorta transporten till rätt del av sjukhuset.

Sweco har i juni 2020 levererat fyra stycken förstudier för utveckling av Gävle sjukhus och under våren 2021 pågår programhandlingsarbete för delar av uppdraget. Parallellt genomförs fördjupning av förstudier och leverans av genomförandeplan.

Uppdraget är ett så kallat multidisciplinärt uppdrag där många av Swecos kompetenser deltar, varav de största är experter inom arkitektur, installation, byggkonstruktion och projektledning.

Swecos erfarenhet från tidigare sjukhusprojekt kan återanvändas

Sweco, som nyligen också arbetat med att ta fram programhandling för moderniseringen av Hudiksvalls sjukhus liksom flertalet andra stora sjukhusbyggen, har stor erfarenhet av komplexiteten i ett sånt här omfattande projekt.

”Vi är väldigt glada att även få arbeta med Gävle sjukhus. Helhetsresultatet ska bli ett sjukhus som tillgodoser dagens höga krav på välkomnande miljöer, modern teknik och patientsäkerhet. Det är ett komplext uppdrag där vi kan dra nytta av vår breda kompetens och långa erfarenhet av vårdprojekt såväl i Sverige som i Europa. Vi kommer där det är möjligt även nyttja det arbete gjorts för Hudiksvalls sjukhus”, säger Ann-Louise Lökholm Klasson, vd Sweco Sverige.

Fotomontage: Sweco Architects