0 av 0 för ""

Getingmidjan, Stockholm

Uppdrag

Upprustning av Getingmidjan, Sveriges mest trafikerade järnvägssträcka.

Kund

Trafikverket

Status

Uppdragsperiod 2014-2021.

Kompetens

Järnvägsteknik, Anläggning, Arkitektur, Installation.

Plats

Stockholm

Relaterat innehåll

Pressmeddelande

Sweco förnyar Getingmidjan – Sveriges mest trafikerade järnvägssträcka

Getingmidjan omfattar järnvägssträckan mellan Stockholm Central och Stockholm Södra och skär genom några av Stockholms stads mest kulturhistoriskt känsliga och värdefulla vatten- och stadslandskap. Sweco anlitas av Trafikverket för det omfattande uppdraget att rusta upp och förnya sträckan tillsammans med blivande entreprenör och andra leverantörer för att säkerställa hållbara resor även i framtiden.

En viktig del av järnvägsnätet

Varje dygn passerar cirka 600 tåg Getingmidjan som är en viktig del av järnvägsnätet i Sverige. En störning i trafiken på den här sträckan kan påverka tågtrafiken i hela Sverige. Getingmidjan byggdes på 1950-talet och behöver nu rustas upp för att säkerställa pålitliga och hållbara resor och transporter framåt.

Tågsträckan som består av två spår och är två kilometer lång planeras att stängas ned för tågtrafik och restaureras under åtta veckor under tre somrar 2018 – 2020. Detta möjliggörs efter att pendeltågstunnel under centrala Stockholm, Citybanan, driftsätts 2017. Satsningen innebär att broöverbyggnader byts och övriga anläggningskonstruktioner restaureras och att järnvägsanläggningen byts ut. Swecos uppdrag består av att projektera den nya anläggningen och bidrar med en bred uppsättning experter inom alltifrån järnväg och anläggning, installationer, arkitektur, brand-och riskhantering  samt miljö och byggplatsuppföljning.

Copy link
Powered by Social Snap