0 av 0 för ""

Göteborg: Skydd mot översvämningar

Uppdrag

Yttre skyddsportar

Kund

Göteborgs stads stadsbyggnadskontor

Kompetens

Klimatanpassning, arkitektur, anläggning

Plats

Göteborg

Sweco skyddar Göteborg mot översvämningar

Göteborg har drabbats hårt av översvämningar det senaste decenniet. Stigande havsnivåer i kombination med kraftiga regnoväder ökar risken ytterligare.

Sweco har genomfört en förstudie för hur yttre skyddsportar kan utformas för att skydda Göteborg mot översvämningar. Portarna ska byggas i Göta älv, en uppströms vid Jordfallsbron och en nedströms vid Älvsborgsbron. Swecos har bedömt lämpligaste lösningen för bygget samt beräknat kostnaderna för utformning, konstruktion och långsiktigt underhåll. Vilket beräknas till mellan 10 och 20 miljarder kronor. Det motsvarar ungefär kostnaden för att bygga Västlänken.

Även mindre skydd kan behövas

Sweco har även tidigare haft i uppdrag att undersöka hur man bäst kan skydda Göteborgs vattennära bebyggelse från översvämningar. Ett alternativ var att bygga mindre barriärer där Säveån, Stora hamnkanalen, Vallgraven och Kvillebäcken mynnar ut i Göta älv. Mindre skydd kan behöva tas fram för de mest utsatta delarna under planeringstiden för de yttre skyddsvallarna.