0 av 0 för ""

Gränby Centrum

Gränby Centrum

Uppdrag
Gränby Centrum, Uppsala
Kund
Atrium Ljungberg
Status
Färdigställt
Kompetens
Arkitektur, tillgänglighet
Plats
Uppsala
Uppdragsansvarig arkitekt
Robert Martin, Tim Conaglen, Helena Friberg Ruge, Jan-Åke Lindgren och Katharina Schaub Hellström
Certifierad sakkunnig i tillgänglighet
Monika Albertsson

Från Gränby Centrum till Gränby Köpstad- en modern shoppingdestination växer till ett stadsdelscenter

Gränby Centrum i Uppsala är ett uppskattat stadsdelscenter. Centret har omvandlats till en modern regional shoppingdestination men med bibehållen funktion som stadsdelscenter. Sweco har varit involverade i flera delar under ett flertal år.

2006 till 2014 arbetade Sweco med ombyggnader och tillbyggnader av den befintliga gallerian i Gränby. Etapp 1 omfattade en 10 000 kvm om- och tillbyggnad av centrets södra del i två plan. Etapp 2 färdigställdes under hösten 2011 och omfattade cirka 11 000 kvadratmeter tillbyggnad i 4 plan. En ny entré med stor parkering byggdes, samt nya handelsytor för bland annat Clas Ohlson, Esprit och Intersport. Nästa steg var att utveckla den Västra entrén i Gränby med ett restaurangtorg och nya butiksytor. Västra entrén invigdes 2014.

Swecos visionsprogram med bostäder, kontor och kultur

2013 deltog Swecos arkitekter i en tävling som omfattade ett visionsprogram för hela Gränby. Sweco vann uppdraget och har sedan dess arbetat med en övergripande vision och deltagit framtagande av en ny detaljplan för området. Visionen innehåller bostäder, utbyggt centrum, kontor och kultur samt nya trafiklösningar för Gränby.

Gränby Köpstad, ett nytt handelsområde

Norr om Gränby Centrum byggs ett handelsområde som ligger strategiskt vid Uppsalas östra infart. Handelsplatsen kommer fullt utbyggd omfatta ca 50 000 kvadratmeter handel. Idag står ett antal hus färdiga på platsen bland annat MacDonalds, Blomsterlandet och Citygross. Sweco arbetar med koncept och bygghandlingar för hela området.

Gränby Entré

Bostadshus med handel och kontor i sockelvåningarna fanns med i visionen över Gränby. Det första började byggas under våren 2016 och ytterligare två bostadshus byggdes under 2017.

Gränby Centrum, södra entrén

Utbyggnaden av Gränby Centrum fortgår och närmast planeras nu en utbyggnad av södra entrén som kommer att innehålla ett garage som sammanbinder bostadshusen med gallerian samt en ny entré med ett flertal restauranger och nya handelsytor. Bygget påbörjades hösten 2016.

Tak i Gränby centrum

Uppgång i Gränby centrum

Biosalong i Gränby centrum

Torg vid Gränby centrum
Glastak i Gränby centrum
Rulltrappa uppgång Gränby centrum
Bild utanför Gränby centrum
Gränby centrum interiör
Bild på belysning utanför Gränby centrum
Bild utanför Gränby centrums ingång
Grön växtvägg över hiss i Gränby centrum
Copy link
Powered by Social Snap