0 av 0 för ""

Coulmn block – This block is empty

Gubbängens fördelningsstation

Skede
Detaljplan, programhandlingar, förfrågningsunderlag TE
Kund
Ellevio
Färdigställt
2021
Kompetens
Arkitektur, ljusdesign, Installation, geoteknik, anläggningskonstruktion, projektledning
Plats
Stockholm
Ansvariga arkitekter och ansvarig ljusdesigner
Andreas Lebisch, Peter Jurmala, Cecilia Söderström
Team
Kent Wiklund, Peter Jurmala, Christian Soto Garcia, Effrosyni Stragali, Simon Nyström

Ny teknikanläggning med glödande karaktär

Gubbängens fördelningsstation ska bidra till att uppfylla kraven på utökad kapacitet när Stockholms söderort byggs ut. Den nybyggda teknikanläggningen fungerar som knutpunkt för kraftöverföring från befintlig mottagningsstation. Med en innovativ ljusbelyst fasadlösning skapas en extra dimension till anläggningen.

Sweco har tagit fram förstudie och förfrågningsunderlag för upphandling av en totalentreprenad. Förstudie och FFU inkluderar utformning och kravställning av el- och kontroll, ställverk, transformatorer, brandskydd, miljö, byggnad, geoteknik och gestaltning.  Utformningen har 3D-modellerats för att ge underlag till bygglov och förfrågningsunderlag. En utmaning var att inrymma all teknisk utrustning i den trånga fastigheten, samt utrustning för uppnå brandskydd och utrymningstekniska krav. Ramarna för de logistiska delarna sattes tidigt i förstudie och förfrågningsunderlag så att de eltekniska kraven uppfylldes.

Glödande fasad skapar magi i stadsrummet

Tekniska anläggningar kan få en självklar plats i staden med byggnader som redovisar sin funktion med stolthet. Idén är att ljussättningen och samspelet mellan byggnadens volymer ska ge fördelningsstationen en glödande karaktär som syns i mörkret samt skapar trygghet och intresse kring platsen. Byggnaden har utförts i en blankslipad stomme av ljus prefabricerad betong med fasadbeklädnad av guldfärgade, perforerade kassetter som skapar ett visuellt djup mot betongens glättade yta. De kvadratiska plåtkassetterna består av fyra trianglar som fogats samman i en flack pyramid. Perforeringen i plåtarna varierar för att ge mönsterverkan. Armaturerna är överkopplingsbara med möjlighet till ljusreglering. Projektets hållbarhetsperspektiv med kvalitetsarmaturer och optimala spridningsvinklar för att minimera antalet armaturer har även gett besparingar i form av minskat klotter.

Uppmärksammad ljusdesign

Tid och omsorg har lagts på skalenliga provbelysningar. Ljusdesigners och ansvariga arkitekter har haft ett nära samarbete och laborerat med olika mönster, symmetrier, hålstorlekar och spridningsvinklar som printades ut med laser och provbelystes upprepade gånger.

Gubbängens fördelningsstation vann LIT Lighting Awards 2022 i kategorin Bridges and Public Infrastructures Lighting samt i kategorin Exterior Architectural Illumination. Projektet nominerades i kategorin ”Architectural lighting design” på Dezeen awards 2022 och tilldelades ett hedersomnämnande i tävlingen Svenska Ljuspriset 2022.

Foto: Måns Berg
Foto: Cecilia Söderström

2. Gubbängens fördelningsstation_Måns Berg
Gubbängen fördelningsstation
Gubbängen fördelningsstation
Gubbängen fördelningsstation
Gubbängen fördelningsstation foto cecilia söderström
Gubbängen fördelningsstation
Gubbängen fördelningsstation