0 av 0 för ""

Gustavsbergs vattentorn

Gustavsbergs vattentorn Värmdö

Uppdrag
Ljussättning av Gustavsbergs vattentorn
Kund
Värmdö kommun
Färdigställt
2013
Kompetens
Arkitektur, Ljusdesign
Plats
Gustavsberg, Värmdö
Ansvarig ljusdesigner
Anna Waernborg
Biträdande ljusdesigner
Joakim Rydén

Tre olika förslag för ljussättning av Gustavsbergs vattentorn

Sweco fick i uppdrag av Värmdö kommun att ta fram förslag på hur Gustavsbergs vattentorn skulle kunna ljussättas. Tre olika förslag togs fram och visualiserades. Dessa hade varierande karaktär och olika ekonomiska förutsättningar.

Ett vattentorn vars form visar funktion

Vattentornet i Gustavsberg i Nacka uppfördes 1963-64 och syns vida omkring. Tornets utformning genomsyras av funktionalistiskt tänkande, där formen tydligt redovisar funktionen.

Motiv från en stark historisk koppling

Ett av Swecos förslag innebar att lyfta fram något som präglat Gustavsberg och gjort orten känd genom att projicera mönster från porslinsfabrikens produktion på cisternen; en bearbetning av Stig Lindbergs mönster för servisen ”Berså”. Eftersom Stig Lindberg, som var konstnärlig ledare på porslinsfabriken i Gustavsberg även hade en inflytande roll i valet av vattentornets form, har motivet en stark historisk koppling.

Det förslag som sedan valdes innebar att endast lysa upp det inre rummet mellan pelarna underifrån. Ett förslag som både fungerar enskilt, men även i kombination med en ljussatt cistern.