0 av 0 för ""

Entré till Hagaborgsskolan

Hagaborgsskolan

Uppdrag
Utformning av en ny skola
Färdigställt
2013
Kompetens
Arkitektur, Landskapsarkitektur
Plats
Karlstad
Ansvarig arkitekt
Charlotta Andersson

En kreativ miljö där alla sinnen används

Hagaborgsskolan i Karlstad som är ritad av arkitekter på Sweco, är certifierad enligt Miljöbyggnad och har uppnått nivå guld. Trygghet och studiero var två ledord under processens gång och målet har varit att skapa en kreativ miljö där alla sinnen används.

Hagaborgsskolans utformning

Hagaborgsskolan är en nybyggnad för elever i årskurserna F-3 med en integrerad förskola. Skolbyggnaden är placerad så att den tydliggör intilliggande torg-och gaturum. Formen är inspirerad av tomtens geometri och skolan utgör en skärm mellan vägen och gården. Utemiljön är gestaltad för att vara ett rum för lek och aktivitet.

Höga miljömål

Skolan invigdes 2013. Redan från start har miljömålen varit höga och år 2014 blev skolan certifierad enligt Miljöbyggnad nivå guld. I linje med skolans miljöprofil har man valt att lägga sedum på taket och solpaneler på fasaden. Detta är inte ett krav för miljöcertifieringen, utan är tänkt för att visuellt visa att det är en miljöbyggnad.

Hagaborgsskolan blev utsedd till Årets Miljöbyggnad 2014 på Sweden Green Building Awards.

Foto: Felix Gerlach

Gympasal på Hagaborgsskolan
soffhörna på skola
inbyggd soffhörna på Hagaborgsskolan
lekplats på Hagaborgsskolan
Hagaborgsskolan