0 av 0 för ""

Bild på Hainan

Hainan Future Industry Park, China

Uppdrag
En ny High-Tech Park på ön Hainan i Kina
Kund
Hainan Future Office Park Investment and Holding co, Ltd.
Status
Pågående
Plats
Hainan, Kina
Kompetens
Arkitektur, stadsplanering, landskapsarkitektur, inredningsarkitektur, ljusdesign, vårdarkitektur, miljöer för lärande
Uppdragsansvarig arkitekt
Christer Stenmark

Sweco utvecklar high-tech park på ön Hainan i Kina

High-Tech parken är ett nytt landmärke för Kina och en föregångare inom innovation, hållbar design och teknik, som ska attrahera internationella tech-företag.

Internationell tävling med många delmoment

Sweco vann uppdraget i en internationell tävling och projektet beräknas vara invigt under 2024. Swecos arkitekter utformar både planering, landskap, alla byggnader inom området och inredning i byggnaderna. Hainans södra del består idag av turism och på den norra delen planeras den nya High-Tech Parken.

Höga krav ger hållbara lösningar

Med den totala byggnadsytan om 500 000 kvadratmeter är det ett gigantiskt projekt som även ställer höga krav. Swecos arkitekter planerar utifrån ett hållbart perspektiv med energieffektiva byggnader och svenska hållbara systemlösningar. På grund av det varma klimatet har visionen varit att skapa ett eget mikroklimat som möjliggör för att kunna vistas utomhus även på sommaren. En idé är skuggade gångstråk som för in vind. Det finns även en vision om en modern avfallshantering som använder avloppsvatten till att framställa biogas samt att jordbruket som finns på ön även ska tillgodoses.

Ett nytt område att leva i

Uppdraget omfattar förutom en “Future Office Park” även byggnader för forskning och utveckling, bostäder, handel, skolor och ett sjukhus. Flera av Swecos kompetenser är involverade och närmare 100 arkitekter från Sweco.

Visualiersing: Bild 1 och 8 August Wiklund Sweco Architects, bild 2-6 Smilodon.

 

 

 

 

Hainan Future Industry park

Bild på byggnad
Bild på futuristiskt centrum i Hainan
Bild på sjukhus
Bild på sportfält och gröna tak i Hainan
Bild på hus med fontän i Hainan
Bild på en gata i Hainan

Vill du veta mer om våra projekt i Kina? Scanna QR-koden för att komma till WeChat.

WeChat