0 av 0 för ""

Hammarbyverket: Modernisering av värmeverket säkrar fjärrvärmeförsörjning

Uppdrag

Fortum VV gemensamt Hammarby

Kund

Fortum Värme AB

Kompetens

Industriteknik; El & Automation

Plats

Stockholm

Hammarbyverket moderniseras

Målsättningen med moderniseringen är att säkra den framtida tillgängligheten i Hammarbyverket som är en central del av fjärrvärmenätet i Stockholm. Anläggningen förser stockholmarna, Fortum Värmes kunder, med energieffektiv och miljövänlig värme.

Värmer 25 000 villor

Projektet och Swecos leverans innefattar installation av ett nytt styrsystem, förläggning av nytt kablage inklusive säkerhetssystem, samt utbyte av givare, transmittrar etc. I Swecos uppdrag ingår även projektledning, el- och instrumentkonstruktion, programmering och driftsättning.

Hammarbyverket har en total installerad effekt på 500 MW och värmer motsvarande cirka 25 000 villor per år.

Uppdraget beräknas vara färdigställt och driftsatt februari år 2017.