0 av 0 för ""

Hån vindpark

Uppdrag

Byggledning och kontrollansvar enligt plan- och bygglagen, teknikexpertertis för mark och väg, elarbeten och betongarbeten

Kund

Cloudberry Wind AB

Kompetens

Energiproduktion

Plats

Årjängs kommun

Status

Pågående

Byggledning av Hån vindpark

I augusti 2021 påbörjade Cloudberry byggnationen av Hån vindpark i Årjängs kommun. Vindparken, som beräknas vara färdigställd under 2022, kommer att bestå av fem vindkraftverk av modellen Vestas V150 med en förväntad årsproduktion om 75 GWh. Det kan likställas med att vindparken kommer att kunna förse knappt 15 000 hem med förnybar hushållsel.

Swecos roll i uppdraget är byggledning där vi huvudsakligen säkerställer att kontrakt mellan Cloudberry och entreprenören utförs med hänsyn till tid och omfattning. Sweco koordinerar arbetet på plats. Förutom byggledning bistår Sweco också med kontrollansvarig enligt plan- och bygglagen, teknikexperter för mark och väg, elarbeten och betongarbeten. Sweco deltar även under processen att följa Vestas leverans, montage och driftsättning av vindkraftverken. Under hela byggnationsprocessen behövs det säkerställas att skyldigheter gentemot myndigheter och tillståndsmyndigheter efterlevs. Sweco ansvarar för att ta fram miljökontrollprogram med miljökontrollplaner samt hantera miljökoordineringen på plats.

Expertkunskap för anslutning

Vindparken uppförs i Sverige, men ska anslutas till det norska elnätet via en markförlagd kabel. Varför elproduktionen från Hån vindpark går ut i det norska elnätet beror på kapacitetsbrist i det värmländska elnätet. Genom tidigare arbete med anslutning av en vindpark på norska sidan för Håns anslutningspunkt kan Sweco bidra med expertkunskap för anslutningen.

För mer information, kontakta: Gabriella Nilsson, Gabriella.Nilsson@sweco.se