0 av 0 för ""

Harjagersbadet

Uppdrag

Projektledning av nybyggnation av 7 100 kvm badhus och simhallar

Kund

Kävlinge Kommun och KKL/KKB Fastigheter AB

Status

Avslutat

Kompetens

Projektledning

Plats

Kävlinge

Sweco projektledare när Kävlinge byggde nytt, modernt badhus

I den växande stadsdelen Stationsstaden i Kävlinge Kommun finns det nya Harjagersbadet. Från tågspåret och gångstråken i den omgivande stationsstaden syns vattenrutschkanan som slingrar sig utanpå fasaden och genom fönstren får man också en glimt av den stora bassängen. I det nya badhuset har man vävt samman funktion och modern estetik för att erbjuda en simanläggning som kommer att vara till glädje för kommuninvånarna i generationer framöver.

Kävlinge Kommun har haft höga ambitioner med det nya badhuset. Projektet har präglats av höga krav på det mesta, både gestaltning, hållbarhet, inomhusmiljö, tillgänglighet, energiåtgång och digitalisering. Badhus och simhallar är energikrävande byggnader. Harjagersbadet har därför utrustats med solceller på taket liksom värmepumpar och borrhålslager som kan ta tillvara överskottsvärme för återanvändning i ett senare skede. Dessutom finns gas som spetsvärme för att komplettera när vinterkylan slår till.

 • En atmosfär fylld med engagemang, vilja och ärlighet från alla involverade parter. Arbetsmiljön som genomsyrat projektet har bidragit till det höga engagemanget. Det har också gjort det enklare för nya projektmedlemmar att snabbt komma in i det pågående projektet.

  -Jessin Zigaf, projektledare Sweco

   

En välkomnande miljö för alla

Badhuset i tre plan och 7 100 kvadratmeter har utformats med omsorg om både miljö och alla typer av besökare. Samtliga bassänger och även vattenrutschkanan är tillgänglighetsanpassade. Ett centralt inslag är den 25 x 25 meter stora bassängen med tolv banor, som erbjuder tillräckligt med utrymme för såväl motionssimning och dykutbildning som lekfullt vattenplask med barnen. Bassängen kan även omvandlas till åtta stycken tävlingsbanor och där finns också ett tre meter högt hopptorn.

De två varma multibassängerna är utrustade med höj- och sänkbara golv, vilket möjliggör anpassning för olika verksamheter som simundervisning och vattengymnastik.

Badhuset kompletteras av en bastuavdelning med solterrass och en barnbadsavdelning för de yngsta besökarna. För dem som vill ta det lugnt erbjuds en relaxavdelning där avkoppling är i fokus. Harjagersbadet har även en friskvårdsavdelning utrustad med gym och gruppträningsrum, vilket gör det nya badet till en komplett plats för såväl rekreation som träning och friskvård.

 • ”Att få vara med från de allra första skisserna till att badhusets gäster hoppar i vattnet är otroligt häftigt. Samarbetet mellan beställaren, projektörer och entreprenör har hela tiden fungerat utmärkt och ett fint bevis på det är att vi blev klara ett halvår före tidsplan.

  – Johan Stenberg, projektledare Sweco

Fokus på kommunikation och tillit

Badhus är komplexa byggnader med stora krav på många olika specialistdiscipliner. Att leda dessa multidisciplinära uppdrag kräver gedigen erfarenhet och stort engagemang. Kommunikation är A och O liksom att det finns en transparens i processerna och en hög grad av tillit mellan teamets alla medlemmar.

Under hela projekteringsfasen har man haft regelbundna projekteringsmöten där alla berörda deltagit. Frågor har besvarats gemensamt och det nära samarbetet med både byggherre och entreprenör har bidragit till att hitta möjligheter att vinna tid och skapa kostnadseffektiva lösningar. Tydlig och transparent kommunikation har bidragit till att öka involveringen och säkerställt framdrift i projektet.

 • Den största framgångsfaktorn har varit den mycket välfungerande samverkan mellan beställare, entreprenör och konsulter genom hela projektets gång. En prestigelös projektkultur som har genomsyrat resultatet och visat på hur väl en samverkan kan fungera.

  – Mathilda Kavmark, projektledare Sweco

På Harjagersbadet finns:

 • 4 bassänger med en vattentemperatur på mellan 28 och 34 °C
 • Barnplaskområde
 • 2 bastur
 • Gym
 • Gruppträningslokaler
 • Café
 • Shop
 • Omklädningsrum
 • Vattenrutschkana
 • Bubbelpool
 • 1 trampolin
 • Hopptorn
 • Relaxavdelning
 • Teknikutrymmen