0 av 0 för ""

Hasselmuspassagen, Malmö

Uppdrag


Hasselmuspassagen

Kund

Trafikverket

Status

Slutfört

Kompetens

Väg- och Anläggning, Mätningsteknik, Geoteknik samt Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Plats

Malmö

Sweco byggde en smart bro åt hasselmössen

När väg 1606 planerades uppstod frågor som berörde djurvärlden. Det visade sig att vägen behövde dras igenom ett område som utgör livsmiljö för den fridlysta hasselmusen. Följden av detta skulle bli att populationen av hasselmöss delades, med hanarnas bon på ena sidan och honornas på den andra. Eftersom hasselmusen som art har lagskydd krävdes hänsynsåtgärder för dessa naturvärden.

– Vi fick lära oss att den skygga hasselmusen inte rör sig över öppna ytor och eftersom hasselmusen är ett klättrande djur så var det tvunget att bli någon form av bro. Jag drog mig till minnes att jag hört om något liknande exempel från Australien, men den rörde ett helt annat djur och en repstegsliknande konstruktion över en motorväg berättar Martin Ljungström, Sweco i Malmö.

Lösningen lockar med växter

Lösningen som Sweco föreslog bygger på samma typ av ställning som sträcker sig rakt över vägbanan med vägskyltar flera meter upp i luften, en så kallad vägvisningsportal. Genom noggrant utvalda växter hoppas Sweco kunna locka hasselmössen över vägen.

– Hasselmöss är särskilt förtjusta i klängväxter som björnbär, bokharabinda, vildvin och honungsros vilket vi planterat vår portal med. Själva portalen sitter på fem meters höjd och för att nå dit klättrar mössen på en spaljéliknande konstruktion med vajrar klädda med klätterväxter. Det blir en miljö de trivs i och kommer att bli en trygg överfart till mössen på andra sidan vägen, säger Martin.

Projektet slutfördes 2017

Fredagen den 13 oktober 2017 invigdes förbifarten av representanter för Trafikverket, Simrishamns kommun och Region Skåne. Nu hoppas vi bara att de skygga hasselmössen vågar sig på att inviga sin bro.

Bro i luften för hasselmöss

Bro i luften för hasselmöss

Hasselmus på gren