0 av 0 för ""

Hässleholms tågdepå, Kärråkra

Uppdrag

Besiktning av ny tågdepå samt säkerställa en god arbetsmiljö

Kund

Region Skåne

Kompetens

BAS-U samt besiktning inom tolv olika specialistkompetenser från Installation, Brand- och risk, Byggkonstruktion, Järnväg och Projektledning

Plats

Hässleholms Kommun

Status

Färdigställt

Sweco säkrar arbetsmiljön och besiktigar alla delar av nya tågdepån

Region Skåne har byggt en ny underhållsdepå för Öresundståg i Kärråkra, Hässleholms Kommun. I den ca 25 000 kvm stora anläggningen ska de drygt 100 silverfärgade Öresundstågen underhållas, istället för att som tidigare skickas till Danmark för reparation och rengöring. Den stora underhållsdepån innehåller kontor, verkstadshall, tvätt- och saneringshall, hjulsvarvshall, städbyggnad, städplattformar och totalt 9 km spår – allt som behövs för att se till att tågen är hela och rena.

Kärråkras geografiska läge i utkanten av Hässleholm gör att depån är placerad mitt i Öresundstågssystemet. Ett tillgängligt och effektivt underhåll ska bidra till en mer pålitlig tågtrafik.

Sweco har varit huvudansvarig för den totala besiktningen av samtliga byggnader. Tolv besiktningsspecialister har deltagit från olika delar av Sweco där nära samverkan mellan såväl olika kompetenser som med kunden och entreprenörer varit en avgörande framgångsfaktor i det omfattande och komplexa uppdraget.

Förändringar i projektet, kontroll av upphandlade specialsystem för verksamheten och samordning av ett 50-tal deluppdrag samt restriktioner med anledning av covid-19-pandemin under slutskedet var också försvårande utmaningar som hanterades.

Sweco samordnade även byggarbetsmiljön

Parallellt med besiktningsuppdraget har projektledare från Sweco även varit samordningsansvarig för byggarbetsmiljön för hela projektet inklusive mark- och spårentreprenader under ca tre år.

Tågdepå

Fotograf, Fredrik Andersson

Insida på tågdepå

Byggarbetsplats med lyftkraf

Copy link
Powered by Social Snap