0 av 0 för ""

Henrikdalshöjdens förskola

Henrikdalshöjdens förskola

Uppdrag
Henriksdalshöjdens förskola
Kund
Nacka kommun
Färdigställt
2011
Kompetens
Arkitektur, Landskapsarkitektur, Konstruktion, Installation
Plats
Nacka
Ansvarig arkitekt
Eva Söderlundh, Pirkko Lampila

Det böljande landskapet på Henrikdalshöjdens förskola

Ett böljade landskap med en grön vågrörelse som skiftar i årstidens färger, är vad de boende ser när de blickar ner mot Henriksdalshöjdens förskola. Landskapet de ser är skolans växtbeklädda sedumtak.

Ett samarbete mellan flera discipliner på Sweco

Henriksdalshöjdens förskola i Nacka, utanför Stockholm är ett resultat av ett samarbete mellan arkitekter, landskapsarkitekter, konstruktörer och installationskonsulter på Sweco. Skolgårdens grönska, öppna ytor och färger är tänkt för att ge barnen inspiration i sin lek.

Skolans utformning

Skolan består av två huskroppar som är anslutna till en centralt placerad byggnad. Varje huskropp har två avdelningar, men är planerad för eventuell påbyggnad. Ett stort gemensamt rum ger utrymme för lek, rörelse, skapande verksamhet och samling för barn och pedagoger.

Fönstren ger fasaden en lekfull karaktär

Längs fasaderna är stora fönsterpartier utplacerade som förser rummen med dagsljus. Även mellan rummen är glaspartier viktiga inslag för att skapa en överblick över lokalen. Genom varierande storlek på fönstren får fasaden en lekfull karaktär. Vissa fönster är lågt placerade för att barnen ska erbjudas spännande vyer.

Gården knyter an till dess historia

Vid getsaltning av gården har modulerande möten varit huvudidén, så som kuperade gummiytor som bildar kullar och dalar. Arbetet har skett i samarbete mellan landskapsarkitekter och konstnärerna SIMKA. Gården ska uppmana till lek och knyter an till den forntida vikingaborg som tidigare fanns på platsen.

Foto: Ernst Henry.

flygvy på Henrikdalshöjdens förskola
fönster anpassat för barn
Vy från Henrikdalshöjdens förskola
Kreativ yta på förskola
lekplats på Henrikdalshöjdens förskola