0 av 0 för ""

Utbyggnad av Henriksdals avloppsreningsverk

Uppdrag

Utbyggnad av Henriksdals Reningsverk

Kund

Stockholm vatten

Status

Pågående

Kompetens

Berg- och byggkonstruktion, VA, Maskinteknik

Plats

Stockholm

Sweco planerar utbyggnaden av Sveriges största avloppsreningsverk

Att införa membranteknik som rening av avloppsvatten gör att mindre yta behövs för att rena större mängder vatten. Något som är framtiden för vattenrening i de allt mer växande storstäderna. Tekniken gör att det renade vattnet från Henriksdals reningsverk blir partikelfritt vilket innebär renare vatten i Mälaren och Östersjön.

Mångdisciplinärt uppdrag

Flertalet av Swecos discipliner är delaktiga i uppdraget, bland annat så kommer våra VA-konsulter att projektera biosteg och slambehandling samt våra berg- och byggkonstruktörer ta sig an det komplexa uppdraget att designa utbyggnaden av Henriksdals reningsverk som idag till stora delar är insprängd i berg.

Fotograf: Mikael Ullén

Membrankassetter Henriksdals reningsverk