0 av 0 för ""

Högsbo närsjukhus visualisering

Högsbo närsjukhus

Uppdrag
Sveriges smartaste sjukhus
Kund
Västra Götalandsregionen
Status
Avslutat
Plats
Göteborg
Kompetens
Arkitektur, inredningsarkitektur, ljusdesign, vårdarkitektur, designdialog
Uppdragsansvariga arkitekter
Josefina Hinnerson, Pernilla Norden

Ett smart sjukhus för nära specialistvård

Nytänkande och innovation präglar projektet Högsbo närsjukhus, ett nybyggnadsprojekt som möter sin första patient i december 2023. Swecos arkitektteam har haft uppdraget från ett första konceptprogram till bygghandling och slutförande. Målet är att ge förutsättningar för största möjliga delaktighet för patienten samt att skapa ett smart och effektivt sjukhus för nära specialistvård.

 • Det är inte varje dag vi får en beställning på ”Sveriges smartaste sjukhus”! Det är ett uppdrag som känns både viktigt och fantastiskt roligt att få vara en del av. Vi är mycket stolta över att få bidra till utvecklingen av regionens sjukvård.

  – Josefina Hinnerson, ansvarig arkitekt och chef för Swecos vårdstudio i Göteborg.

Det smarta sjukhuset

Utvecklingen av Göteborgssjukvården har ett tydligt innovationsuppdrag i att utmana befintliga former att bedriva hälso- och sjukvård.  Innovationsarbetet i projektet Högsbo närsjukhus handlar bland annat om att:

 • ge patienten förutsättningar att bli delaktig i sin egen vård
 • skapa en effektiv byggnad med separerade flöden där patienter, personal och material rör sig för att sedan mötas i noder.
 • skapa en flexibel byggnad med hög grad av standardisering där vårdinnehåll kan förändras över tid utan att det krävs ombyggnader och där utrustningen kan flyttas mellan rummen
 • skapa en resurseffektiv byggnad där den nära vården kan utvecklas i olika former och ta stöd i digitalisering och tekniska innovationer

Gestaltning och koncept

Högsbo närsjukhus erbjuder ljusa, luftiga miljöer och generösa publika delar med mycket utblickar, främst i form av den välkomnande entréhallen med café och möjlighet att nå en solig terrass i parkmiljö. Personalytorna är gestaltade med omsorg för att främja god återhämtning, genom mycket dagsljus, avskildhet och takterrass.

Med ett genomgående kulörkoncept knyts byggnaden samman och förankras i området. Tegelfasaderna knyter an till Högsbo sjukhusområde som har en konsekvent röd tegelarkitektur från olika tidsepoker. Interiört är det blå och gröna toner med en smula svärta i kulören, en referens till omgivande stadsdelen Högsbo med många byggnader från 1950-talet. Ljus ask och vitt kombineras med mörkgrått för en genomtänkt synkontrast och orienterbarhet.

Konceptprogram för Göteborgssjukvården

Högsbo Närsjukhus är del av ett övergripande konceptprogram för hela Göteborgssjukvården. Under 2017-18 genomförde Sweco tillsammans med VGR ett gemensamt arbete som resulterade i konceptprogram för öppen specialiserad närsjukvård i Göteborgsregionen. Arbetet med att ta fram koncept och verksamhetsinnehåll genomfördes som en Designdialog där Sweco Architects ansvarade för processen. En av de övergripande principerna som togs fram är den om separerade flöden. Det innebär att personalens, patienternas och materialets flöden är separerade i rum eller tid, vilket gör det möjligt att skapa flexibla miljöer.

Det här är Högsbo närsjukhus

 • Sex fullstora operationssalar
 • Tre mindre flexsalar samt angränsande pre-post-avdelning med två större UVA-salar och ett flertal mindre uppvakningsrum.
 • Provtagningsrum med tillhörande labb.
 • Bilddiagnostikavdelning med salar för MR; slätröntgen, datortomografi och ultraljud.
 • Granskningsrum ger plats för att samla kompetens och ta även externa granskningsuppdrag.
 • Tre plan för specialistmottagning där de separerade patient- och personalflödena möt i mottagningsrum. I direkt anslutning finns kontorsytor i aktivitetsbaserad lösning för både vårdnära och övrig administration.
 • Gemensamma konferensrum, rörelsesal för fysioterapi samt ett stort lunchrum  och takterrass för all personal.

 

Operationssal
Kontrasterande dörrfoder för tillgänglighet