0 av 0 för ""

Kyrkogård Hovestalund

Kulturhistorisk karakterisering av Hovdestalunds kyrkogård, Västerås

Uppdrag
Kulturhistorisk karakterisering av Hovdestalunds kyrkogård, Västerås
Kund
Svenska kyrkan Västerås
Färdigställt
2018
Kompetens
Kulturmiljö
Plats
Västerås
Ansvarig arkitekt
André Strömqvist

Kulturhistorisk karakterisering av Västerås största begravningsplats

Sweco har genomfört en kulturhistorisk karakterisering av Västerås största begravningsplats, Hovdestalunds kyrkogård. Karaktärisering ger en förståelse för platsens kulturhistoriska värden och kan även ligga till grund för exempelvis vård- och underhållsplaner och gravplatsinventering. 

Beskrivning av platsens historiska utveckling

Hovdestalunds kyrkogård är Västerås största begravningsplats och anlades på 1920-talet efter ritningar av dåvarande stadsarkitekten Erik Hahr. Sedan dess har kyrkogården utvidgats vid flera tillfällen. Sweco har ansvarat för att göra en kulturhistorisk karakterisering av kyrkogården med syfte att beskriva platsens historiska utveckling och vad som karakteriserarar den idag.

Underlag till utredningar och ny detaljplan

Ytterligare en del i uppdraget har inneburit att belysa de olika kulturhistoriska värden som Hovdestalunds kyrkogård har. Resultatet kan sedan ligga till grund för andra utredningar som vård- och underhållsplan, trädvårdsplan, gravplatsinventering och det kommande arbetet med en ny detaljplan för kyrkogårdsområdet.

Foto: André Strömqvist 

Gravplats
Kyrka
Kulturhistorisk kyrkogård
parkbänk