0 av 0 för ""

Hudiksvalls sjukhus, Hudiksvall

Uppdrag

Förstudie och programhandlingar för ett sjukhus som tillgodoser dagens höga krav på välkomnande miljöer, modern teknik och patientsäkerhet

Kund

Region Gävleborg

Kompetens

Merparten av Swecos kompetensområden har varit delaktiga i projektet

Plats

Gävle

Status

Slutfört

Samarbete framgångsfaktor när Hudiksvalls sjukhus moderniseras

Framtidsbygget är samlingsnamnet för en mängd om- och nybyggnationer av sjukhusen i Hudiksvall och Gävle. Det är en omfattande modernisering av sjukhusen om cirka 120 000 kvadratmeter och omfattar en byggnadsinvestering på över fem miljarder kronor.

Hudiksvalls sjukhus genomgår omfattande modernisering och flertalet av Swecos kompetenser har varit involverade. I den förstudie och de programhandlingar som Sweco genomfört och levererat har man också tagit hänsyn till sjukhusets omgivningar eftersom sjukhusområdet är begränsat och dessutom ligger intill ett berg i ett sluttande och trafikerat område.

Den tekniska försörjningen byggs in i berget

I det antagna förslaget har Sweco arbetat med att koncentrera sjukhuset genom en ny teknikbyggnad som byggs in i berget, en helt ny vårdbyggnad och en ny länkbyggnad innehållande bland annat ny huvudentré som ska koppla samman befintlig sjukhusbyggnad med den nya vårdbyggnaden.

Samverkan och digitala samarbetsformer

”Det jag upplevt som framgångsfaktorer i uppdraget är att flera olika kompetenser från Sweco samverkat och att vi har haft en tydlig organisation med tydliga ledarroller från start. Redan från början satte vi de värdeord vi ville skulle genomsyra uppdraget och som vi spridit i uppdragsorganisationen, såsom engagemang, transparens och prestigelöshet”, säger Sara Sundholm, uppdragsledare.

Digitala plattformar har använts för att skapa engagemang och tydlighet i kommunikationen i uppdragsorganisationen som varit utspridd över hela landet.

”I och med att vi varit en samlad organisation från Sweco upplevde kunden ett bättre samarbete. Kunden fick en person att rådfråga gällande den omställning och förflyttning som sker, istället för flera. För mig som uppdragsledare var det lättare att proaktivt styra uppdraget och göra justeringar snabbare vilket gjorde att kvaliteten på leveransen ökade, då jag tidigt kunnat se trender och nyanser”, säger Sara Sundholm.

Visualiseringar: Sweco Architects