0 av 0 för ""

Glaspartier på Jarlahuset

Jarlahuset, Kv Provisorn 4

Uppdrag
Modernisering av befintlig byggnad
Kund
Probitas AB
Färdigställt
2011
Kompetens
Arkitektur, Tillgänglighet
Plats
Stockholm
Ansvarig arkitekt
Sidsel Wållgren, Jan-Åke Lindgren
Certifierad sakkunnig i tillgänglighet
Monika Albertsson
Övrigt
Jarlahuset vann ROT-priset 2013 och Glaspriset 2014

Modernisering av befintlig byggnad

I centrala Stockholm finns ett kvarter som innehåller kyrka, hotell, butiker samt kontorshus. När byggnaden behövde moderniseras kopplade man in Swecos arkitekter och byggkonstruktörer.

Takvåning omvandlas till kontor

Kontorshuset har genomgått en omfattad modernisering. Gatufasaderna är kulturklassade, vilket innebär att det ursprungliga glaserade teglet finns kvar. Gatuplanen har nya glaspartier och takvåningen har byggts ut och omvandlats till kontor.

Genom att flytta ut och glasa gårdsfasaden blir kontorsplanen flexibla och ljusa. Alla installationer är nya och anpassade för att klara de låga bjälklagshöjderna och en modern kontorsstandard.

Tillgänglighetsgranskning

Swecos certifierade sakkunnige i tillgänglighet har även haft uppdraget att granska projektet. Detta innebar tillgänglighetsgranskning i system- och bygghandlingsskedet, besvara frågor under projekterings- och byggskede och efter det att byggnadsarbetet slutförts en slutlig granskning och sakkunnigutlåtande.

Foto: Tim Meier

Delatjer av trappa på Jarlahuset
Trappa i Jarlahuset
Korridor i Jarlahuset
Yta i Jarlahuset
Kontorslandskap i Jarlahuset
Takvy i Jarlahuset
Översikt Jarlahuset
Jarlahuset