0 av 0 för ""

Joh Johannson Kaffe – Norges miljövänliga kafferosteri

Uppdrag

Joh Johannson Kaffe –
Norges miljövänliga kafferosteri

Kund

Joh Johannson Kaffe

Status

Pågående

Kompetens

Projektledning, Kapacitetsplanering och uppföljning, Effektivisering, Logistik.

Plats

Vestby, Norge

Joh Johannson Kaffe – Norges miljövänliga kafferosteri

Joh Johannson Kaffe grundades år 1866 och levererar hälften av allt kaffe i Norge. I takt med att de vuxit uppstod behovet av en ny anläggning för att ersätta den gamla i centrala Oslo. Den nya anläggningen ville man göra så miljövänlig som möjligt. Byggnaden är till stora delar uppförd i trä. Energi erhålls genom värmeåtervinning, biogas, solceller och energibrunnar. Under 2020 togs den nya fabriken, belägen i Vestby utanför Oslo, i bruk. Sweco har inom produktion bidragit med kapacitetsplanering, effektivisering och uppföljning samt testplanering och support under ramp-up.

En god kundrelation har varit lösningen

En stor utmaning i projektet har varit att handla upp och driftsätta den nya produktionsutrustningen. Sweco har varit delaktiga i detta genom att utföra kapacitetsberäkningar och tester hos leverantörer i bland annat Finland, Italien och Schweiz. Ytterligare en stor utmaning har varit de många beroenden som funnits kopplade till tidsplanering, material och produktkvalitet i den nya fabriken samtidigt som man varit tvungna att ha en väl fungerande försörjning av marknaden. Tack vare den goda relationen mellan Sweco och NorgesGruppen, ägare av Joh Johannson Kaffe, samt projektteamets holistiska angreppssätt står där idag en väl fungerande miljövänlig anläggning som producerar enligt plan.