0 av 0 för ""

Jönköping resecentrums bussterminal

Jönköping resecentrum

Uppdrag
Resecentrum
Kund
Jönköpings kommun
Status
Färdigställt
Kompetens
Arkitektur, Infrastruktur
Plats
Jönköping
Ansvarig arkitekt
PeGe Hillinge och Margareta Diedrichs
Yta
BTA 1500 kvm

Ny bussterminal och ny gestalt av Hamnparken

Swecos uppdrag för Jönköping Resecentrum har omfattat av en ny bussterminal som samverkar med tågstationen i anslutning till stadens äldsta park, Hamnparken. Även Hamnparken har fått en ny gestalt av Swecos arkitekter. Bussterminalen har fått ett enkelt, långsträckt tak med glasade väggar. Den skiljer sig därmed markant från tågstationen. Genom terminalen löper ett öppet stråk där bussarna angör, inte olikt en flygterminal. Mot norr syns Vättern genom en hög, lutande glasfasad.

Interiör av bussterminal
Interiör av Jönköpings bussterminal
Entré till Jönköpings resecentrum
Gångbro Jönköpings resecentrum
Bro mot vattnet i Jönköping
Tågspår vid Jönköpings resecentrum