0 av 0 för ""

Jordbro värmeverk

Jordbro värmeverk

Uppdrag
En ny byggnad till Vattenfalls värmeverk i Jordbro
Kund
Vattenfall
Status
Färdgställt
Plats
Jordbro, Drefviken
Kompetens
Arkitektur, VVS, konstruktion, el, brand, projektledning
Ansvarig arkitekt
Carl Zulu Gerdén

Ny kontroll- och kontorsbyggnad vid Vattenfalls värmeverk

Att leverera fjärrvärme till bostadsrättsföreningar, simhallar, skolor, villor och bibliotek i södra Stockholm är ett viktigt uppdrag och med det följer stora krav. När Vattenfall ansåg att kontroll- och kontorsbyggnaden vid Jordbros värmeverk inte längre levde upp till den önskade kapaciteten behövdes därför en ny lösning. Verket som varit i drift sedan 60-talet tog Vattenfall över för snart 30 år sen, och lång tid framöver ska de se till att människorna i Tyresö, Nacka, Värmdö och Haninge kan leva sin vardag med värme och el som genereras av biobränslen.

Fokus på hållbarhet och säkerhet

Kommuner vill ha en klimatanpassad lösning för värme och el till sina boende och verksamheter, det har blivit en naturlig del av produktionen. Jordbro värmeverk är en modern anläggning med avancerad produktion, där man är måna om stor öppenhet till både kunder och omvärld när det kommer till klimatpåverkan. Därför var det viktigt, när Sweco Architects skulle skapa den nya kontroll- och kontorsbyggnaden, att den återspeglade vad verket representerar. Allt ifrån val av material, till utformning och konstruktion har gjorts i samverkan med Byggvarbedömningen, en ledande aktör i Sverige när det kommer till hållbart byggande. Tack vare den smarta lösningen kunde även tekniska system och ventilationssystem byggas med så liten klimatpåverkan som möjligt.

Den gemensamma visionen för projektet var att skapa en verksamhetsanpassad byggnad, utifrån de behov som faktiskt uppstår under arbetsdagen. Därför har Sweco Architects varit med i hela ledet, från den första skissen till investeringsbeslut och bygghandlingar, för att samtidigt vara rådgivande under hela processen. Här bedrivs en verksamhet med stora krav på funktion och säkerhet vilket gjorde att kontrollrummet fick vara kärnan som styrde hur kontorsutrymmena anpassades. Därför blev beslutet en helt ny byggnad, efter att ha ställt fler alternativ mot varandra konstaterades att det var både en säkrare och mer ekonomisk lösning.

Genom ett nära samarbete och med avsikt att skapa en hållbar, säker, och inspirerande byggnad, tronar nu kontroll- och kontorsbyggnaden Jordbro värmeverk. På utsidan syns en spännande fasad, som varje morgon välkomnar sin personal, och på insidan driven man det verk som skapar värme och ljus till södra Stockholm.

Foto: Felix Gerlach. 

Content blocks – This block is empty
Bild på Jordbro Värmeverk
Korridor på Jordbro Värmeverk
Matsal i jordbro värmeverk
Fasadbild på Jordbro värmeverk
Jordbro värmeverks byggnad