0 av 0 för ""

Jordbro värmeverk

Jordbro värmeverk

Uppdrag
En ny byggnad till Vattenfalls värmeverk i Jordbro
Kund
Vattenfall
Status
Färdgställt
Plats
Jordbro, Drefviken
Kompetens
Arkitektur, VVS, konstruktion, el, brand, projektledning
Ansvarig arkitekt
Carl Zulu Gerdén

Ny kontroll- och kontorsbyggnad vid Vattenfalls värmeverk

När kontroll- och kontorsbyggnaden vid Vattenfalls värmeverk i Jordbro inte längre uppfyllde verksamhetens krav kontaktades Sweco för att uppföra en ny byggnad för ändamålet. Swecos arkitekter har följt uppdraget från skiss till rådgivare under uppförandet, ett uppdrag som resulterat i verksamhetsanpassade lokaler till värmeverket.

Swecos arkitekter har varit ansvariga för gestaltningen av en ny kontroll- och kontorsbyggnad vid Vattenfalls värmeverk i Jordbro. Sweco har varit med från första skiss för investeringsbeslut till att ta fram färdiga bygghandlingar till att vara rådgivare åt beställaren under produktionen. Arbetet har skett i ett nära samarbete med beställarens projektledare och på så vis har processen underlättats.

Ett ekonomiskt och funktionsmässigt vinnande koncept

 Att utforma ett kontrollrum innebär flera utmaningar då rummet kräver särskilda funktions- och säkerhetskrav. Detta löstes genom att byggnadens övriga kontorsfunktioner fick anpassas utifrån kontrollrummet. Inledningsvis var tanken dessutom att verksamheten skulle byggas i baracker, något som varken hade blivit billigare eller varit bättre för beställaren. Sweco tog fram en rapport där olika alternativ ställdes mot varandra ekonomiskt och enligt Vattenfalls funktionskrav. Det överlägsna vinnande alternativet var att bygga en ny byggnad något som Vattenfalls alla beslutsinstanser var överens om.

Klimatvänliga material

 För att minska klimatpåverkan har val av material och konstruktion gjorts i samverkan med Byggvarubedömning. Även byggnadens tekniska system, såsom ventilationssystem, har projekterats med så lite energipåverkan som möjligt.

Sweco medverkar med flera discipliner

Förutom Swecos arkitekter har även företagets konstruktörer, installationskonsulter och projektledare varit delaktiga i uppdraget.

Foto: Felix Gerlach. 

Bild på Jordbro Värmeverk
Korridor på Jordbro Värmeverk
Matsal i jordbro värmeverk
Fasadbild på Jordbro värmeverk
Jordbro värmeverks byggnad