0 av 0 för ""

Återbruk i fokus när ny 16-våningars träbyggnad skapas

Uppdrag

Nybyggnation av 16-våningars träbyggnad med hög miljöprofil

Kund

Vasakronan

Kompetens

Projektledning, projekteringsledning, byggledning, miljöledning, BAS-P, LEED-kompetens, BIM-strateg och installationssamordnare

Plats

Hisingen Göteborg

Status

Pågående

Återbruk i fokus när ny 16-våningars träbyggnad skapas

När Vasakronan uppför Göteborgs nya landmärke ställs höga krav på allt från gestaltning, energiprestanda och inomhusmiljö, till digitalisering och papperslösa processer. Kaj 16 kommer att inrymma kontor, restauranger, caféer och service. Sweco stöttar med ett komplett projektledningsteam i allt ifrån byggledning av fastigheten på cirka 30 000 kvm, till projektledning av hyresgästanpassningen för de första hyresgästerna.

Återbruk och LEED Platinum-certifiering

Kaj 16 är ett spännande projekt med en ambitiös miljöprofil, och kommer att certifieras enligt LEED Platinum. Den befintliga byggnaden i kvarteret Kromet från 1980-talet ska demonteras och återbrukas i så hög grad som möjligt. Befintlig betong krossas och återanvänds som ballast i ny betong i byggnaden. Likaså kommer ståldörrar, glas, fasadplåt, betongelement och undertak från Kromet att ingå i nya former i Kaj 16. Övriga byggkomponenter från Kromet återbrukas i andra pågående projekt i staden.

Projektets budget, CO2-budget och energiberäkning uppdateras löpande för att möjliggöra klimatsmarta och kostnadseffektiva val. Det är höga krav på det mesta, både gestaltning, hållbarhet, inomhusmiljö, energiåtgång och digitalisering. Sweco bidrar med projektledning, projekteringsledning, byggledning, byggarbetsmiljösamordnare, BAS-P, miljöledning, LEED-kompetens, BIM-strateg och installationssamordnare.

Hållbarhet, digitalisering och samarbete i fokus

Sweco vann upphandlingen om projektledningen utifrån ett förfrågningsunderlag där bland annat hållbarhet och digitalisering ansågs viktig. Betydelsefullt var också att anbudet innehöll ett komplett team med olika åldrar och bakgrunder. Transparensen i processerna är central. Kraven på digitalisering är höga. Sweco arbetar modellbaserat i databaser, med en 3D-modell i molnet som uppdateras kontinuerligt. Där kan alla deltagare se projektets utveckling i realtid. Kollisionskontroller och ärendehantering sker i modellen och förfrågningsunderlaget till entreprenören kommer till största del att bestå av just denna modell, istället för traditionsenliga ritningar. Målsättningen är alltså ett modellbaserat förfrågningsunderlag och en papperslös produktion.

Kompetenserna, allt från arkitekter och konstruktörer till olika projektörer, kommer från flera olika länder, bland annat Sverige, Danmark, Norge och Italien. För att samordna allas insatser i projektet krävs en god struktur. I planeringsfasen använder Sweco en särskild metodik benämnd ICE.

Bilder: Vasakronan/TMRW

kaj 16 Hisingen
vatten bro hus
Byggnad i trä och glas i göteborg
Gatuvy kaj 16 hus i trä och glas