0 av 0 för ""

Kåkenhusbron

Kåkenhusbron

Uppdrag
Kåkenhusbron
Kund
Norrköping kommun
Färdigställt
2012
Kompetens
Arkitektur, konstruktion
Plats
Norrköping
Ansvarig arkitekt
Pekka Leppänen
Ansvarig konstruktör
Helmer Palmgren

Sweco utformar Kåkenhusbron efter vinst i ett parallellt uppdrag

Över Motalaströmmen i Norrköping binder Kåkenhusbron ihop stadens södra och norra sida. Bron är ett resultat av en vinst i ett parallellt uppdrag som arkitekter och konstruktörer på Sweco vunnit.

Konstruktion och ljussättning

Gångbron är utformad som en underspänd konstruktion, som likt en pilbåge spänner över vattendraget. Bron är något uppvinklad på mitten, vilket bidrar till det spänstiga uttrycket. Konstruktionen är helt i stål medan gångbanan och handledaren är utformade i hårdträ. Brons ljusdesign är medvetet utformad som en integrerad funktion. Med LED-belysning ljussätts de nätklädda, rostfria sidorna på räckena samt brofundamentet/undersidan av bron.

Utmaning att nå broläget

Förutom brons geometri och grundläggning har frågan om utbyggnadsmetod och åtkomst till arbetsplatsen varit central. Eftersom bron ligger mellan byggnader över Motala Ström går det inte att på ett enkelt sätt nå broläget. Brobygget krävde därför en miljödomsansökan för torrläggning av Motala Ström och förbiledning via vattenkraftverket strax uppströms bron.

Foto: Nils-Olov Sjödén

Ingång på Kåkenhusbron
Detaljer på broräcke
Räcke på Kåkenhusbron
Kåkenhusbron Norrköping
Upplyst Kåkenhusbron