0 av 0 för ""

K-märkt industribyggnad omvandlades till spektakulärt äventyrsbad

Uppdrag

Rådgivning tidigt skede när K-märkt industribyggnad omvandlades till modern badanläggning

Kund

Peab

Status

Avslutat

Kompetens

Byggkonstruktion, fuktprojektering

Plats

Västerås

Kulturskyddad industribyggnad byggdes om till modernt badhus

Alla bilder publicerade med tillstånd av fotograf Adam af Ekenstam och Arkitektbyrån Archus

I hjärtat av Västerås, i det majestätiska gamla ångkraftverket, reser sig en unik struktur som har förvandlat en industriell ikon till en omtalad destination för spänning och äventyr. Kokpunkten är ett modernt äventyrsbad med nyskapande arkitektur och komplex byggkonstruktion. Med tydligt avstamp i historiens tyngd öppnas dörrarna till framtidens äventyr.

Historien bakom Kokpunkten

Historien om Kokpunkten börjar med det gamla ångkraftverket, som togs i drift 1917 och utgjorde en viktig kraftkälla för inte bara Västerås utan även stora delar av Sverige. År 1992 avvecklades all kraftproduktion, och frågan om vad som skulle hända med den imponerande byggnaden blev hängande i luften.

Det var inte förrän 1999, strax efter att Peab tagit över ägandet av fastigheten, som ångkraftverket officiellt blev byggnadsminnesmärkt. Detta beslut säkerställde att historien och arkitekturen skulle bevaras, och lade grunden till den spännande utveckling som skulle komma att ske.

Ett konceptuellt actionbad växer fram

År 2005 började de första tankarna ta form om att omvandla ångkraftverket till något extraordinärt. Peab hade året innan låtit göra en förstudie och nu skulle planerna på att omvandla det byggnadsminnesmärkta ångkraftverket till ett extraordinärt äventyrsbad ta form. Arkitektbyrån Archus fick uppdraget att utveckla byggnaden med respekt för de kulturhistoriska aspekterna, men också bidra med väl underbyggda strategiska affärsidéer för badets koncept och innehåll.

Swecos byggkonstruktörer kopplades in 2007 och blev en viktig del av det komplexa projektet där vi bidrog med kalkylarbete, programhandling, systemhandling samt bygghandlingar.

Vissa delar i det gamla ångkraftverket från 1920-talet samt alla fasader var kulturminnesmärkta, vilket gjorde projekteringen mer komplicerad och utmanande. Många olika klimatzoner återfanns i samma byggnad, vilket också innebar en stor utmaning gällande fuktprojektering av såväl nya som befintliga bärande konstruktioner.

  • Genom noggrant arbete med den befintliga grunden och integrera nybyggnationen på ett genomtänkt sätt, kunde vi skapa en anläggning som blev både funktionell och vacker, samtidigt som anläggningens unika historia och design respekterades.”

     

    – Andreas Leinmark, byggkonstruktör, Sweco

Komplex samverkan mellan befintlig och ny grundläggning

Grunden till anläggningen designades ursprungligen för att bära vikten av ett massivt ångkraftverk, vilket gjorde den otroligt robust och hållbar, men också komplex och svår att arbeta med. Många delar sparades och återanvändes medan andra blev en del av museet som drivs av den ideella föreningen Ångkraftverkets vänner.

 En av de största utmaningarna i projektet var samverkan mellan befintlig och ny grundläggning. Att skapa en ny konstruktion som ska samverka med en redan befintlig kan vara komplicerat, eftersom den gamla grunden kanske inte är tillräckligt stark eller stabil nog för att stödja den nya byggnaden.

Denna utmaning krävde noggrann planering och design för att säkerställa att både den nya grundläggningen blev tillräckligt stark för att stödja den nya byggnaden, och samtidigt säkerställa att den befintliga konstruktionen samverkade på det sätt som var tänkt.

Samtidigt fick inte den nya grunden byggas på ett sätt som kunde äventyra stabiliteten i den befintliga byggnadens gamla grund.

Den befintliga grunden var imponerande i både storlek och vikt. Grunden var massiv och sträckte sig djupt ner i marken för att ge det nödvändiga stödet för anläggningens tunga maskiner och utrustning. Det medförde att eventuella renoveringar eller kompletteringar av anläggningen måste planeras och utföras utan att den befintliga grunden stördes. Även mindre förändringar av badhusets struktur eller design kunde få en betydande inverkan på grunden, vilket var viktigt att hela tiden tänka på under den omfattande design- och byggprocessen.

En annan utmaning med den befintliga grunden var dess unika design och konstruktion. Grunden innehöll en rad komplexa konstruktionselement, såsom armerade betongväggar, pelare och balkar och pålar, som kan vara svåra att arbeta med och svåra att förstärka. I grunden ingick också ett stort antal brukstunnlar och ledningar som behövde hanteras omsorgsfullt och integreras med varje nybyggnation.

Den här typen av utmaningar kräver både specialistkompetens och lång erfarenhet. Och ju komplexare utmaning desto större krav på god samverkan mellan arkitekter, ingenjörer och byggteam. Noggrann planering, god kommunikation och transparenta och tydliga processer skapade bra samverkan mellan alla discipliner vilket bidrog till att skapa ett framgångsrikt projekt.

Kokpunktens befintliga grund är ett bevis på anläggningens industriella arv och unika design. Grundläggningens enorma storlek och komplexa konstruktion är en påminnelse om anläggningens tidigare användning som ångkraftverk och ger en känsla av karaktär och historia som är svår att replikera i modern konstruktion.

vattenrutschkanor i äventyrsbad med spektakulär ljusättning i blått och rött

Vackert ljussatt bassäng i blått och lila

Undersida på gul vattenrutschkana

Innovation och framtidens äventyrsbad

Redan när du närmar dig Kokpunkten blir det tydligt att detta inte är något vanligt badhus. Den majestätiska byggnaden sträcker sig över åtta våningar och har kapacitet att rymma hela 1 200 besökare samtidigt. Men det är inte bara storleken som imponerar.

Kokpunkten har tagit äventyret ännu längre genom att vara den första i norra Europa med VR-ride, en unik kombination av traditionella vattenrutschbanor och den senaste VR-tekniken.

För de yngre besökarna finns ett barnland med en lagom läskig vattenrutschkana och spännande vattensprutande svampar.

Badet har en hög grad av tillgänglighetsanpassning med bland annat hissar till samtliga våningsplan, lyftanordningar, ledstänger, taktila markeringar i golv och informationsskyltar med punktskrift.

Utöver actionbadet finns bland annat relaxavdelning med bubbelpooler, utomhusbad, olika sorters bastur, gym och flera restauranger.

Kokpunkten i Västerås är ett imponerande exempel på hur gamla byggnader kan omvandlas och anpassas för att skapa något helt nytt och unikt. Det är en historia om ingenjörskonst, komplex byggnadskonstruktion, omsorgsfull arkitektur, innovation och en förmåga att förena det gamla med det nya.

I den här filmen finns intressant historia kopplat till det gamla ångkraftverket

8

våningars actionbad

1200

Maxantal besökare/dag

8

attraktioner

Visste du att…

  • Det gamla ångkraftverket togs i drift 1917.
  • Ångkraftverket försörjde inte bara Västerås utan stora delar av Sverige med kraft.
  • De svenska ångpannorna hade en starttid på 20 minuter från kall panna till full drift. Motsvarande anläggningar i Europa hade en starttid på fem timmar.
  • I mitten på 1950-talet var Ångkraftverket Sveriges tredje största elkraftverk.
  • I två av de gamla tornpannorna finns idag hotell.
Bassäng i äventyrsbad med klättervägg, ljussatt i rött