0 av 0 för ""

Kölängens förskola

Kölängens förskola

Uppdrag
En ny förskola
Kund
Knivsta kommunfastigheter
Färdigställt
2019
Kompetens
Arkitektur
Plats
Knivsta
Ansvarig arkitekt
Stella Lindstam

En förskola som smälter in i omgivningen

I gränslandet mellan villaområdet Kölängen och jordbrukslandskapet har en ny kommunal förskola utformats med åtta avdelningar för 160 elever i två plan. Byggnaderna är sammanhållna, med  trapphus på utsidan och en stor lanternin som gör att dagsljuset förs ner till byggnadens inre. De träbeklädda fasaderna kommer med tiden att gråna och smälta in i den omslutande träddungen. Miljön på gården är pedagogiskt lekfull och har en direkt närhet till odlingar, vattenlek, åkerholmar, skogspartier och fornminnen.

Inne- och utemiljö samspelar

Gården samspelar med miljön inomhus genom att ansluta till olika ateljéer och rum för naturexperiment. Detta är ett av flera exempel på hur skolan erbjuder en fysisk inne- och utemiljö där pedagoger på ett naturligt sätt kan ge barnen en förståelse för miljö- och naturvårdsfrågor. Inne i byggnaden delas avdelningarna av i ett mittparti – matateljén, torget och den övre ateljén. Dessa formar förskolans hjärta och förbinder avdelningarna, både på våningsplanet som mellan våningarna. I det långsträckta rummet ligger mittpartiets kärna, med den generöst utformade trappan som binder samman matateljé och ljusintaget.

Certifieras som passivhus

Förskolan avses att certifieras som passivhus, vilket innebär 75 procent lägre energianvändning än vanliga förskolor. Under projektering har stor vikt lagts på att optimera inomhusklimatet för att skapa en trivsam miljö året om. Placeringen av fönster har studerats noga och är bland annat anpassat till dagsljusbehovet. På taket har solceller installerats och ventilationsanläggningen är utformad så att den både ger frisk luft och har hög värmeåtervinning.

Foto: Anders Bobert.

Drönarbild Norrgårdens förskola
Leksal på Norrgårdens förskola
trapphus på Norrgårdens förskola
lekhörna
Inredning på Kölängens förskola
Ateljé på förskola
Ateljé för barn
Inredning på Norrgårdens förskola
Norrgårdens förskola