0 av 0 för ""

Kolkajen i Norra Djurgårdsstaden

Uppdrag

Kolkajen i Norra Djurgårdsstaden

Kund

Stockholms stad

Kompetens

Miljöbedömning, miljökonsekvensbeskrivning (MKB), social konsekvensbeskrivning, kulturmiljö

Plats

Stockholm

Kolkajen – ny stadsdel byggs ut i vattnet

Kolkajen Ropsten är en del i utbyggnaden av Norra Djurgårdsstaden. Vid kajen byggs en konstgjord ö i vattnet där en del av de nya bostäderna ska rymmas. Swecos konsulter arbetar utifrån ambitionen att miljön ska påverkas så lite så möjligt genom projektet som förväntas byggstarta 2023.

Kolkajen ligger mellan Lidingöbron och Husarviken och här planeras för 1 500 bostäder, 2 förskolor, 11 000 kvadratmeter kommersiella ytor samt parker, torg, kajer och en vattenarena. Kajen där man förr lossade stenkol ska bevaras och den nya stadsdelen byggs intill, på den nya ön. Syftet med bygget är främst att skapa fina och trivsamma miljöer vid vattnet och att öka antalet bostäder i det goda bostads- och kollektivtrafikläget.

Sweco utreder påverkan på vatten- och kulturmiljö

Swecos miljökonsulter utreder projektets påverkan på vattenmiljön – faktorer som vattenströmningar, vattenkvalitet och klimatpåverkan. Vi beskriver också hur landskapsbilden och kulturmiljöerna kan påverkas och om boende i området kan påverkas av till exempel buller och ändrade möjligheter till rekreations- och friluftsliv.

Ambitionen i projektet är att göra så liten skada som möjligt på miljön för till exempel fisk, bottenfauna och växter. Om bottensedimenten är förorenade behöver det tas om hand genom till exempel sanering eller andra åtgärder. Swecos miljökonsulter undersöker också om den intilliggande hamnen och andra kringliggande verksamheter kan påverkas av bygget.

Visionsbild Kolkajen: Adept & Mandaworks