0 av 0 för ""

Ett nytt landmärke för Göteborg

Brf Kronjuvelen

Brf Kronjuvelen har med sina 26 våningar omdefinierat Hisingen och stadsdelen Eriksbergs siluett. På platsen där det en gång stod en silo finns nu ett av Göteborgs högsta bostadshus.

Visualisering av Brf Kronjuvelen Göteborg

Fakta om projektet

 • Kund

  JM

 • Plats

  Göteborg

 • Status

  Färdigställt

 • Kontakt

  Catrine Andersson

Eriksberg – en levande stadsdel

Den ursprungliga bebyggelsen i stadsdelen härstammar dels från varvsindustrin som var aktiv mellan 1850 till 1970-tal samt från livsmedelsindustrin från tidigt 1900-tal när man malde och magasinerade mjöl här. Under tidigt 2000-tal började bostäder att byggas på platsen. Utgångspunkten för gestaltningen av Brf Kronjuvelen har varit att spegla den industriella historien och ta det med vidare till våra nutida behov, genom ett högt bostadshus som visar staden att här finns Eriksberg.

Arkitektur och gestaltning

Brf Kronjuvelen förenar områdets historia och unika karaktärsdrag med modern design och blir en naturlig del av stadsbilden. Byggnadens yttre har en distinkt röd färg med mörkt tegel som tar vid efter de tre första våningarna med sin murade fasad. Detta skapar en fasad med intressanta kontraster, där både vertikala och horisontella linjer möts. Lägenheterna är utformade för att ha goda siktlinjer och vara anpassningsbara för att möta de boendes behov över tid. Stor vikt har lagts vid genomtänkta planlösningar samt material och detaljer av hög kvalitet. Byggnadens kännetecken är också de höga fönsterpartier som sträcker sig över de tre översta våningarna och bildar husets krona, vilket gör att byggnaden verkligen lever upp till sitt namn – Kronjuvelen.

1 / 4

Kronjuvelen – spektakulär utsikt från JM:s nya höjdpunkt

Brf Kronjuvelen är ett av tre bostadsprojekt som JM byggt på platsen. På 26 våningar finns 179 lägenheter, från ettor på 35 kvadratmeter till femmor på 140 kvadratmeter. Husets form tar vara på det fantastiska läget och gör att de flesta lägenheter har utsikt åt mer än ett väderstreck – i väster ser vi havet och i öster staden. Överst i huset finns en gemensamhetslokal med en inglasad terrass Här kan man även bada bastu med solnedgången vid horisonten som en tavla.