0 av 0 för ""

Entré till kulturhuset i Bergsjön i skymning

Kulturhuset Bergsjön – en mötesplats som välkomnar alla

Kulturhuset Bergsjön har sedan invigningen i augusti 2022 blivit en folkkär del av stadsbilden där byggnadens koncept och rumsligheter möjliggör och stödjer alla aktiviteter som sker. Gratis och tillgängligt för alla. Här kan besökare utforska och uppleva kultur på en yta av 2500 kvadratmeter med tillhörande torg. I byggnaden ryms allt från ateljéer för barn och vuxna, keramikverkstad, bibliotek, musikstudio, café, utställningshall, biograf och medborgarkontor till scener för dans och teater. I ett större perspektiv bidrar kulturhuset med dess verksamheter till förbättrade livsvillkor i stadsdelen Bergsjön, en stadsdel med relativt ung befolkning som till viss del präglas av trångboddhet.

 

 

Kulturhuset i Bergsjön
Pojke sitter på en orange bokstav

Kulturen är din

Rymdtorget framför kulturhusets entré är en inbjudande utemiljö med sittplatser, grönska och plats för lek, spel och samvaro. På torget finns lekfulla bokstäver som bildar ordet KULTUR, vattenpussar, upphöjda planteringar och gräs, scengolv och soltrappa. I Rymdtorgets markbeläggning finns bronsstavar med texten ”Kulturen är din” skriven på de 13 mest talade språken i Bergsjön.

 

 • Det är roligt att se hur kulturhuset fungerar nu när allt är klart. Jag åker ofta hit, det är härligt med alla människor som har tagit huset i besittning, här finns lugn och ro men samtidigt är det ett hus fyllt med liv, rörelser och engagemang. Det känns som om vår vision om ett färgstarkt och välkomnande vardagsrum har blivit verklighet – som arkitekt blir man såå glad.

   

  – Margareta Diedrichs, ansvarig arkitekt

Fotograf: Felix Gerlach

Arkitektur och gestaltning

Swecos uppdrag har varit att skapa ett funktionellt och hållbart kulturhus samt ett torg med höga arkitektoniska kvaliteter för att främja social hållbarhet och integration. Ledorden lekfullhet, nyfikenhet, upptäckarglädje och trygghet; att se och synas, har genomsyrat projektet. Det yttre torget är en viktig del av helheten och det övre torget, soltrappan, ger bra spaningsläge över platsen. Atriet är det inre, skyddade torget som hela byggnaden är organiserat runt. 

412

aktiviteter

30 %

fler boklån vuxna

40 %

fler boklån barn

Visste du att…

 • Swecos uppdrag är resultatet av en tävlingsvinst? Göteborgs stad arrangerade en arkitekttävling om ett nytt kulturhus genom fastighetsbolaget Higab och SDF Östra Göteborg, i samarbete med Sveriges Arkitekter.
 • Medborgargrupper har länge arbetat för att få till ett nytt kulturhus i Bergsjön. Redan innan huset var invigt ordnades olika aktiviteter på platsen, bland annat under den årliga Tellusfestivalen!
 • 173 000 personer har deltagit på olika aktiviteter under det första året.
 • Bronsstavar med texten ”Kulturen är din” på de 13 mest talade språken i Bergsjön finns inlagda i Rymdtorgets beläggning.
 • Utlåningsgraden på Biblioteket har ökat med 40 %* för barn (*jämfört med det tidigare biblioteket).
 • 2017 vann Kulturhuset Bergsjön pris som bästa framtida projekt i kategori kultur på World Architecture Festival (WAF) i Berlin.
Kulturhuset i Bergsjön
Kulturhuset i bergsjön

Trygghet är att se och att synas

Kulturhuset Bergsjön är utformat för att omfamna Rymdtorget utanför och möter stråket från spårvagnshållplatsen. Stora glaspartier skapar en öppenhet till byggnaden och bidrar till trygghet till människor som befinner sig på torget eller passerar.

Inomhus kulturhuset Bergsjön
Barn på bibliotek

Byggnadens hjärta

Atriumet är en plats som kan användas växelvis för lek, lugn och ro, konserter eller samtal. Här finns den symboliska korgen som syns på långt håll. Återbrukade markstenar i flera färger ger en markläggning i både atriumet och på Rymdtorget som efterliknar en vävd matta

Kulturhuset i Bergsjön
Kulturhuset i Bergsjön
Kulturhuset i Bergsjön kvällstid
Kulturhuset i Bergsjön
Interiör kulturhuset i Bergsjön
Interiör kulturhuset i Bergsjön
Keramikalster
Skapande människor i ateljé

Multidisciplinär insats

Genom hela projektet har flera discipliner inom Sweco arbetat nära tillsammans med våra beställare. Arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter, akustiker, ljusdesigners och miljö- och energisamordnare har alla arbetat mot målet att skapa en lekfull, attraktiv, effektiv, inbjudande och hållbar miljö. Även konstruktörer och installatörer har bidragit med värdefull kunskap i programskedet.

Sweco Architects bidrag Kulturkorgen utsågs till vinnare med motiveringen:

Förslaget tar ett starkt rumsligt grepp om platsen och omgivningen med en egen identitet i uttrycket som genomsyrar förslagets alla delar. Byggnaden uppfattas som inbjudande och tillåtande med ett lekfullt anslag och bedöms tillsammans med torget kunna ge Bergsjön och Rymdtorget ett mervärde och verka som en samlad mötesplats. Förslaget övertygar i sitt engagemang och förståelse för platsen.

 

Vill du veta mer om kultur, social hållbarhet och resiliens?

Nyfiken på att veta mer om vad som händer i kulturhuset?

Kom och snubbla in i din nya favoritaktivitet! Kulturhusets program 

Vill du veta mer om Kulturhuset i Bergsjön?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig!
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.