0 av 0 för ""

Kungälvs sjukhus

Kungälv sjukhus

Uppdrag
Två nya vårdbyggnader, modernisering av befintliga lokaler samt en ny huvudentré till sjukhuset
Status
Färdigställt
Kompetens
Arkitektur, ljusdesign, inredningsarkitektur, landskapsarkitektur, logistik, trafikplanering och VVS
Plats
Kungälv
Ansvarig arkitekt
Pernilla Norden

En byggnad som värnar om människan

2013 vann Swecos arkitekter tillsammans med Aart Arkitekter tävlingen för om- och tillbyggnaden av Kungälv Sjukhus i Göteborg. Nu är den första vårdbyggnaden klar där visionen har varit att utforma en byggnad som främja patientens tillfrisknande och som ger en känsla av omtanke och trygghet.

Sweco och Aart Arkitekter presenterar det vinnande förslaget för två nya vårdbyggnader

Tillsammans med Västfastigheter bjöd Kungälv sjukhus in till en arkitekttävling avseende två nya vårdbyggnader, modernisering av befintliga lokaler samt en ny huvudentré till sjukhuset. Sweco och Aart Arkitekter presenterade det vinnande förslaget, Congahella Care, med ambitionen att skapa en vårdmiljö som främjar patientens tillfrisknande och som andas omtanke och trygghet. 2019 invigdes den första delen i uppdraget och resultatet är en byggnad som värnar om människan, oavsett om du är patient, personal eller anhörig.

– Tillsammans med Aart har vi haft som ambition att skapa en vårdmiljö som förmedlar att det finns en medvetenhet om både barns och vuxnas behov och att familjen är i trygga händer. Genom hela projektet har vi arbetat på ett strukturerat och kreativt sätt där fokus har varit på att skapa väl fungerade miljöer, säger Pernilla Nordén, ansvarig arkitekt på Sweco.

Patientrum utformade i minsta detalj

Den nya vårdbyggnaden består av 140 patientrum som är utformade ner i minsta detalj, såsom inslag av trä för en lugnande effekt samt med utblickar och kontakt med utemiljön. Tack vare en fullskalig modell av ett vårdrum under processen har man kunnat testa, utvärdera och förbättra rummens funktion och gestaltning. En viktig del i uppdraget har varit att arbeta utifrån olika skalor där sjukhusets verksamhet har en central roll i hur man valt att utforma byggnaden. En avdelning består av 28 vårdplatser med fyra team och där teamen möts bildas ett nav för centrala funktioner. Utanför varje vårdrum vidgas korridoren vilket underlättar för orientering samt bryter ner vårdavdelningen i mindre enheter.

Höga mål för byggnadens energiförbrukning

Även för den yttre gestaltningen har målsättningen varit att byggnaden ska andas värme, omtanke och omhändertagande. Fasadmaterialet är robust och består av prefabricerad betong där arkitekterna skapat en variation och detaljrikedom, en ljust slipad betong möter en grå räfflad betong. För att möjliggöra för en framtida ombyggnad är fönstersättningen väl avvägd. Fasadgestaltningen tar även hänsyn till de högt satta målen för byggnadens energiförbrukning och för att kunna certifieras enligt Miljöbyggnad Guld. Sweco ljusdesigners har även gjort belysningsprogram för de exteriöra ytorna samt tagit fram lösningar för belysning av konsten.

Ett modernt sjukhus som samspelar med den nuvarande 1960-talsbebyggelsen

Genom den nya byggnaden får Kungälv sjukhus en ny identitet som samspelar med den nuvarande 1960-talsbebyggelsen. Karaktären ska visa på ett modernt sjukhus med fokus på framtiden och när den andra vårdbyggnaden är helt klar i slutet av 2020 kommer sjukhuset rymma 280 nya enpatientrum.

Sweco medverkar med flera discipliner

Förutom Swecos arkitekter har även verksamhetens experter inom inredningsarkitektur, landskapsarkitektur, logistik och trafik arbetat i uppdraget.

Foto: Bert Leandersson. 

Kungälv sjukhus med vacker miljö
Reception på Kungälvs sjukhus
Patientrum på Kungälvs sjukhus
soffävg vid Kungälvs sjukhus
Korridor på Kungälvs sjukhus
Fina detaljer i korridor på Kungälvs sjukhus
Fasaddetaljer på Kungälvs sjukhus
Balkonger på Kungälvs sjukhus
Gavel på Kungälvs sjukhus