0 av 0 för ""

Bostadsområdet Kungsljuset

Kungsljuset

Uppdrag
Parallella uppdrag, underlag för detaljplan samt programhandling för en första etapp av ett bostadsområde
Kund
Västerås Stad, HSB, Bostjärna, Trilit, Riksbyggen
Status
Pågående
Kompetens
Arkitektur, stadsbyggnad
Plats
Västerås
Ansvarig arkitekt
Johannes Tovatt
Program
cirka 250 bostäder

Ny stadsplan kombinerar nytt och gammalt

Sweco har tagit fram en stadsplan för den nedlagda Gideonsbergskolan i Västerås, centralt belägen nära centrum. Förslaget kombinerar nytt och gammalt genom att till stora delar bevara de befintliga skolbyggnaderna och komplettera området med en ny hustypologi.

Triangulära byggnader

De triangulära byggnadernas långsidor bildar tydliga kanter mot angränsande gator och stråk inom området. Mellan husen formas något upphöjda gårdar med lekytor, sittplatser och grönska. Närmast intill husen finns en zon med privata uteplatser. Genom området kopplar ett nät av diagonala gångförbindelser ihop området med omgivningen och grönskan

Hyresrätter, bostadsrätter och parhus i olika skalor

Kontoret har tagit fram två byggnader med hyresrätter tillsammans med Bostjärnan, två bostadsrättsföreningar om vardera sex hus tillsammans med HSB samt sex parhus tillsammans med Nopy. Den tydliga identitet som den triangulära formen ger kombineras på ett lekfullt sätt i olika skalor och nyanser i volymer i trä och tegel.

Projektet är genomfört av Tovatt Architects and Planners som är en del av Sweco sedan 2019.

Foto: Anders Bobert.

Kungsljuset stadsplan
Översiktsplan Kungsljuset
Triangulärt hus i tegel
Lägenhetshus och parhus
Kungsljuset innergård
Triangulärt dörrhandtag
Fasad med triangulärt mönster
Bostadshus i ljust tegel
Balkonger på bostadshus
Parhus Kungsljuset
Kungsljuset upplyst under natten
Lägenheter och parhus i Kungsljuset