0 av 0 för ""

Kv Lokstallet

Kv Lokstallet

Uppdrag
Omvandling av en anonym byggnad till ett modernt kontorshus
Kund
Bonnier Fastigheter AB, Arcona i bygghandlingsskedet
Färdigställt
2016
Plats
Stockholm
Kompetens
Arkitektur, Tillgänglighet
Ansvarig arkitekt
Sidsel Wållgren
Sakkunnig i tillgänglighet
Monika Albertsson

Från anonym byggnad till ett modernt kontorshus

 Med ombyggnaden av Kv. Lokstallet 6, Atlas Garden, i Vasastan i Stockholm har Swecos arkitekter omvandlat en anonym byggnad till ett modernt kontorshus. Marken döljer en historia med ett lokstall som byggdes i samband med järnvägen.

Ambitionen med ombyggnaden av Atlas Garden var att den anonyma byggnaden skulle bli ett kontorshus med en modern prägel. Den skulle också passa in i raden av starkt profilerade hus längs med järnvägen som löper genom Vasastan i Stockholm.

Poetisk glasfasad med mönster av ord från dikter

Byggnaden med sin glasfasad mot gatan, utmärker sig med mönster av ord som är plockade från dikter som har anknytning till järnvägen. Dikterna kommer endast att kunna läsas om man kommer nära glasfasaden. Mot järnvägen är fasaden tilläggsisolerad och klädd med shingles av zink.

Takvåningens glasfasad markerar en närvaro i staden genom sin upptända våning vid dygnets mörka timmar. Taket har klätts med gröna växter som när man ser det uppifrån knyts ihop med den park som ligger intill fastigheten.

Ett tidigare lokstall och järnväg

Kvarterets namn Lokstallet, (tidigare Kv. Kolven) härrör från den tid då ett lokstall byggdes i samband med att järnvägen anlades där byggnaden finns idag.

Färgsättning med omtanke

Den invändiga färgsättningen är enkel men kraftfull, man har också på ett medvetet sätt arbetat med färgers ljushetskontrast för att underlätta för personer med nedsatt syn eller av andra skäl nedsatt orienteringsförmåga. De mörkgrå dörrarna mot de vita väggarna avtecknar sig tydligt. Väntrummen har fått en egen kulör på golv och väggar. I trapphusen ser man tydligt var man är, med hjälp av stora siffror på väggen men också eftersom olika våningar getts olika kulörer.

Foto: Tim Meier.

Byggnaden Kv Lokstallet
Fasadbild av Kv Lokstallet
Inomhusmiljön av Kv Lokstallet
Byggnaden Kv Lokstallet