0 av 0 för ""

Kvarteret Barberaren

Kvarteret Barberaren Östersund

Uppdrag
Gestaltning av ett nytt bostadshus
Kund
Diös fastigheter AB
Färdigställt
2015
Kompetens
Arkitektur, Installation, Konstruktion
Plats
Östersund
Ansvarig arkitekt
Hans Aldefelt tillsammans med Rolf Jeanson, Anders Persson, James Manfield, Mats Aldefelt, Marcus Gordonsson, Kennet Strand, Eli Larsdotter Brynhildsvoll och PeGe Hillinge.
Storlek
4900 kvm bTA
Övrigt
Byggnaden är certifierad enligt Miljöbyggnad klass Silver

Modern byggnad med inslag av sekelskiftsarkitektur

I centrala Östersund ligger idag kvarteret Barberaren som inrymmer både bostäder och kommersiella verksamheter. På platsen stod tidigare en kulturhistorisk byggnad, men som man på grund av brandskador tvingades att riva. Swecos arkitekter fick uppdraget att gestalta det nya huset, som skulle likna det tidigare. Resultatet blev en modern byggnad med inslag av sekelskiftsarkitektur.

Kommunens krav

Kvarteret Barberaren består av både lägenheter, butiker och restauranger. Kommunens krav var att byggnaden inte fick vara för ”samtida” utan skulle anpassas till det gamla kvarterets arkitektoniska fasadutryck.

Fasadmaterial med hög kvalitet

Fasadutformning tar därför avstamp i mötet mellan sekelskiftsarkitekturen och dagens, där man har valt att använda ett fasadmaterial av hög kvalitet. Detta gäller även detaljutformning av fönster, dörrar, glaspartier och husets olika byggnadsdelar. Sockelvåningen är utförd i polerad granit medan övriga fasadytor består av ljus natursten. De fasader som vetter mot innergården har en putsad yta i varm ton.

Innergård med gemensamma aktiviteter

Byggandens 24 lägenheter utgörs främst av mindre lägenheter, men med en innergård som erbjuder de boende möjlighet till att odla och gemensamma aktiviteter.

Genom den nya byggnaden vill man även utveckla staden och möjliggöra kopplingar till andra närliggande fastigheter.

Fotograf: Tim Meier

Kaffestation på Kvarteret Barberaren
Kvarteret Barberaren
trekantig utbyggnad