0 av 0 för ""

Kvarteret Orren under höst

Kvarteret Orren

Uppdrag
Ett nytt bostadskvarter
Kund
Bostads AB Miner
Färdigställt
2018
Kompetens
Arkitektur, landskapsarkitektur
Plats
Västerås
Ansvarig arkitekt
Linda Tholence
Ansvarig landskapsarkitekt
Matthew Wilcox
Handläggande ingenjör
Shogheek Kanakanian

Ett nytt bostadskvarter som knyter an till befintlig bebyggelse

På uppdrag av Bostads AB Mimer har Swecos arkitekter utformat bostadskvarteret Orren i Västerås. Runt två gröna gårdar ligger tvåvåningshusen med totalt 34 lägenheter, vars gestaltning knyter väl an till den redan befintliga bebyggelsen.

Bostäderna

Runt två gröna gårdar ligger de fem tvåvåningshusen som utgör Kvarteret Orren i Västerås. Bostäderna är i varierande storlek, från ett till fyra rum med kök där samtliga lägenheter har tillgång till stor balkong eller uteplats i gynnsamt väderstreck. Lägenheterna på det övre planet nås via utvändiga trappor förberedda för trapphiss om behov uppstår.

Kompakta bostäder som erbjuder flera kvaliteter

Den arkitektoniska utformningen knyter an till den befintliga bebyggelsen i stadsdelen som är relativt låg, i kontrast till arenabyggnaderna som utmärker Rocklunda idrottsområde på andra sidan vägen. Takfallen är branta och klädda med plåt och fasaderna är täckta med vita skivor i två olika mönstersättningar. Visionen har varit att skapa kompakta bostäder som erbjuder flera kvaliteter i form av välstuderad ljusföring, generösa uteplatser och gröna gårdar.

Området som utgör kvarteret Orren är litet vilket inneburit utmaningar i utformningen och samspelet mellan bostadshusen, de gröna gårdarna samt praktiska funktioner som parkering och avfallshantering. På grund av trafikbuller är gatufasaderna relativt slutna. I gengäld har fasaderna mot gårdarna försetts med generösa fönster.

Foto: Tim Meier

Gård till Kvarteret Orren
Landskap vid Kvarteret Orren
Kvarteret Orren
Gård vid Kvarteret Orren
flygvy över bostadskvarteret Orren