0 av 0 för ""

Kvarteret Sparven

Kvarteret Sparven, Norrtälje

Uppdrag
Ett nytt bostadshus
Kund
Credentia
Färdigställt
2018
Kompetens
Arkitektur
Plats
Norrtälje
Uppdragsansvarig
Joakim Rimson
Ansvarig arkitekt
Pian Klinth
Handläggande ingenjör
Magnus Thorn

Kvarteret Sparven – ett nytt bostadshus

Kvarteret Sparven är ett bostadshus utrustat med 24 separata lägenheter där Swecos arkitekter utgått från Norrtäljes gamla träbebyggelse.

Tydliga referenser till stadens träbebyggelse

Markområdet under bostadshuset var tidigare en tomt där det stod en gammal gul trävilla i nedgånget skick. Den villan är nu riven för att ge plats åt det nya huset, däremot är den gamla gula trävillans karaktär inte helt försvunnen. Ett krav för att få riva det befintliga huset för att bygga Kvarteret Sparven var nämligen att den nya byggnaden skulle ha tydliga referenser till den gamla trävillans utformning och uttryck. Resultatet blev ett hörnhus i vinkel där fasaderna putsades i tre olika kulörer, den gula dominerar men samtliga är typiska för Norrtäljes gamla träbebyggelse. Det lades ner mycket tid och energi på detaljarbetet med fasad, torn, takutformning, fönster, foder och spröjs då den typen av detaljering var ett krav från Byggnadsnämnden och Norrtälje kommun.

Foto: Credentia

Interiör av tornet i Kvarteret Sparven
Bostadshus i gul och röd fasad