0 av 0 för ""

Kvibergsskolan i Göteborg

Kvibergsskolan, Göteborg

Uppdrag
Skola med flexibla och aktivitetsbaserade rum beroende på aktivitet
Kund
Lokalförvaltningen Göteborgs Stad
Färdigställt
2019
Kompetens
Arkitektur
Plats
Göteborg
Ansvarig arkitekt
Lotta Andersson och Sebastian Fors

Ny skola med flexibla och aktivitetsbaserade rum

Hösten 2019 invigdes Kvibergsskolan i östra Göteborg som arkitekter på Sweco utformat. Skolan ger plats för cirka 700 elever i årskurserna fyran till nian. Skolan saknar helt traditionella klassrum och består istället av mer flexibla och aktivitetsbaserade rum beroende på aktivitet.

Från militärområde till skola för 700 elever

Vid ett före detta militärområde i östra Göteborg ligger numera Kvibergsskolan. Byggnaden är uppdelad i fyra enheter där eleverna är grupperade utifrån ålder och i skolans centrum ryms gemensamma och administrativa lokaler. Kvibergsskolan ger plats för 700 elever i årskurserna fyran till nian samt en större särskoleenhet med barn i blandade åldrar. De intilliggande historiska militärkasernerna har inspirerat till skolans varierade tegelarkitektur.

Att möta elevernas olika behov

Att utforma en särskola som både är integrerad i övrig verksamhet och som känns avskild för att möta elevernas olika behov har varit en utmaning och prioriterad fråga. Placering och utformning har gjorts neutralt avskild samtidigt som den har en invändig koppling till skolans sociala nav. Det omfattande och varierande lokalprogrammet gjorde att utformningen fokuserade på småskalighet, orienterbarhet och variation invändigt och utvändigt. Här har olika delar fått olika identitet tack vare en variation i utformning och materialval.

Platsspecifik inredning istället för traditionella klassrum

Redan innan invigningen blev projektet uppmärksammat medialt då skolan helt saknar traditionella klassrum. Istället består lärmiljön av en serie flexibla och aktivitetsbaserade rum som passar olika gruppkonstellationer beroende på aktivitet och lärosituation, vilket går hand i hand med Kvibergsskolans utbildningsprofil. Samtidigt som skolan har ett starkt fokus på digitalt lärande har en viktig del i utformningen handlat om det fysiska mötet mellan eleverna. Genom multifunktionella kommunikationsytor med strategiskt placerad platsspecifik inredning och överblickbarhet mellan utrymmena underlättar man för möten och gemenskap. För att utveckla den specifika pedagogiken på Kvibergsskolan har Sweco haft ett nära samarbete med Lokalförvaltningen i Göteborg.

Foto: Nils Olof Sjödén.

Plats för att studera
plats för föreläsning
Träslöjdssal
bibliotek på Kvibergsskolan
Utemiljö vid skola
Fasad i tegel
Kvibergsskolan i Göteborg