0 av 0 för ""

Ledningssystem för informationssäkerhet åt Twinfinity

Uppdrag

Ledningssystem för informationssäkerhet

Kund

Twinfinity AB

Status

Pågående

Kompetens

Informationssäkerhet, processutveckling, verksamhetsutveckling

Informationssäkerhet i centrum

Det nystartade produktbolaget Twinfinity tillhandahåller en BIM-plattform som kopplar samman en digital 3D-modell av en byggnad med affärs-, drift- och klimatdata. Bolagets kunder behöver alltid vara garanterade tillgång till sin data och samtidigt behöver informationen hanteras tryggt och säkert. Därför har Twinfinity tagit hjälp av Sweco för att implementera ett ledningssystem för informationssäkerhet baserat på ISO27001.

– Att implementera ett ledningssystem innebär att man som organisation kontinuerligt och fortlöpande arbetar med att utveckla processer och arbetssätt för att upprätthålla informationssäkerheten, säger Patrik Palmgren, uppdragsledare och Informationssäkerhetsspecialist på Sweco.

  • ”Tjänsterna vi erbjuder säkerställer organisationers hantering av interna och externa intressenters information. Det gör att kunder och medarbetare vet att informationen hanteras på bästa möjliga sätt och att integritet och konfidentialitet garanteras. Att arbeta proaktivt med informationssäkerhet är också mycket mer ekonomiskt än att hantera problem ad hoc.

     

    – Annelie Tostar Abramsson, gruppchef och Informationssäkerhetspecialist på Sweco.

Behovsbaserad process

Det nystartade bolaget Twinfinity befinner sig i en utvecklingsfas, något som kräver flexibilitet från Swecos konsulter.

– Vi arbetar utifrån en agil och behovsbaserad process för att kunna leverera de bästa lösningarna åt vår kund. Det nya ledningssystemet för informationssäkerhet medför att Twinfinity kan erbjuda ännu bättre service för sina kunder och fortsätta växa säkert, säger Patrik Palmgren.

Det här har Sweco bidragit med:

  • Analys av verksamheten och dess tillgångar ur ett säkerhets- och sårbarhetsperspektiv och upprättande av handlingsplan
  • Verksamhetsutveckling
  • Processutveckling
  • Projektledning

Läs mer om hur Sweco arbetar med IT och informationssäkerhet