0 av 0 för ""

Strategisk rådgivning inom hållbarhet

Uppdragets mål

Ansvara för miljöbyggnadscertifiering för all nybyggnation samt strategisk rådgivning inom hållbarhet.

Kund

Lejonfastigheter

Tid

Pågående

Kompetens

Installation

Plats

Linköping

Ramavtalet som sätter hållbarheten i fokus

Swecos installationskonsulter har ramavtal med det kommunala fastighetsbolaget Lejonfastigheter i Linköping som certifierad miljöbyggnadssamordnare samt ansvarig rådgivare när det gäller hållbarhetsfrågor.

Samtliga nyproduktioner miljöcertifieras

Lejonfastigheter certifierar samtliga nyproduktioner enligt miljöcertifieringen Miljöbyggnad Silver. Sweco kommer dels att ansvara för miljöbyggnadscertifieringen av nya projekt, dels fungera som ett stöd i hela den interna certifieringsprocessen, för att Lejonfastigheter ska kunna jobba enligt sina uppsatta hållbarhetsmål.

Lejonfastigheter har också behov av en samordnande intern stödfunktion för att säkerställa att alla interna processer i hållbarhetsarbetet – så som uppdatering och produktion av ledningssystem, mallar och dokumentation – blir korrekt genomförda. Där fungerar Sweco som rådgivare gentemot projektdeltagare, både internt och externt.